Gemeente Den Haag

19 september 2006

Nieuwe directeur Integratie en Hulpverlening bij dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten in Den Haag (19 september)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mevrouw A.C. Kroon (46) - per 1 oktober 2006 - te benoemen tot directeur Integratie en Hulpverlening bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de gemeente Den Haag.

Mevrouw Kroon is op dit moment Hoofd Bijstand bij de dienst SZW van de gemeente Den Haag. Daarvoor vervulde zij de functie van Hoofd Bijstandszaken bij deze dienst en diverse functies bij de dienst SoZaWe van de gemeente Rotterdam.

Benoemingen van directeuren bij de gemeente Den Haag gelden steeds voor een periode van vijf jaar.