Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Cursuskosten 't Kielzog-CKC vergoed door stimuleringsfonds

Op zaterdag 9 september jongstleden vond de open dag van het Centrum voor Kunst & Cultuur van t Kielzog te Hoogezand plaats. Met ruim 450 bezoekers kunnen we spreken van een groot succes. Inmiddels stromen de aanmeldingen voor muziekles, zangles, dans, beeldende vorming en Algemeen Muzikale Vorming (AMV) binnen. Ook voor inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer met een lager inkomen is het mogelijk cursussen bij t Kielzog-CKC te volgen, met behulp van een tegemoetkoming uit het stimuleringsfonds

Wat wordt vergoed?

In 2005 werd de tegemoetkoming in de kosten van muziek- en zangles bij 't Kielzog-CKC, aan het Stimuleringsfonds toegevoegd. Dit betekent concreet dat mensen met een laag bruto inkomen voor zichzelf en/of hun kinderen 50% van de cursuskosten vergoed kunnen krijgen. Deze vergoeding kent een maximum van EUR 170,- per leerling per jaar

De vergoeding van de overige cursussen die door 't Kielzog-CKC wordt aangeboden zoals dans, beeldende vorming en workshops is ongewijzigd gebleven. Deze vergoeding bedraagt ook 50% van de cursuskosten, maar kent een maximum van EUR 31,76 per leerling per jaar

Voorwaarden

De aanvragen van de tegemoetkoming dient 18 jaar of ouder zijn. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar moeten de ouders/verzorgers de aanvraag indienen.

Het aanvragen van de tegemoetkoming kan voor of na aanvang van de cursus. Betaling van de tegemoetkoming vindt echter pas plaats nadat men eerst zelf betaald heeft.

Bij het aanvragen van een tegemoetkoming uit het Stimuleringsfonds dient men een legitimatiebewijs,

een bewijs van de hoogte van het laatst ontvangen bruto maandinkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie, een bewijs van betaling (bonnetje of bank-/giro-afschrift) en eventueel een deelnamebewijs (lidmaatschapskaart, cursuskaart of toegangskaart), mee te nemen.

't Kielzog-CKC

't Kielzog-CKC geeft cursussen aan jong en oud op het gebied van:


* muziek (o.a. piano, saxofoon, klarinet, blokfluit, slagwerk, viool, etcetera);

* zanglessen en koor;

* AMV (algemene muzikale vorming voor kinderen van 6-7 jaar);
* dans (o.a. kleuterdans, kinderdans, streetdance, liangong, klassiek ballet, t'ai chi, etcetera);

* beeldende vorming (tekenen, schilderen, sieraden maken, aquarelleren, beeldhouwen, etcetera).

Tegemoetkoming aanvragen

Voor meer informatie en/of het aanvragen van de tegemoetkoming uit het stimuleringsfonds, kan men van maandag tot en met vrijdag tijdens het telefonisch spreekuur (van 09.00 tot 10.00 uur en van 13.30 tot 14.30 uur) contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken, telefoon (0598) 37 37 00 en/of een afspraak maken bij de balie Sociale Zaken.