Gemeente Aalburg


Baggerwerkzaamheden

In week 38 wordt gestart met het baggeren van hoofdwatergangen en enkele gemeentelijke watergangen in Wijk en Aalburg, Spijk en Veen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Aalburg en Waterschap Rivierenland.

Omwonenden kunnen mogelijk tijdelijk enige verkeersoverlast ondervinden. Geprobeerd wordt om dit tot een minimum te beperken.