Gemeente Aalburg


Dorpspreventieplan Genderen

Hoefstraat.jpg

In de huidige samenleving heeft veiligheid een hoge prioriteit. Daarom neemt dit begrip ook een centrale plaats in binnen de gemeente Aalburg, mede doordat het garanderen van veiligheid één van de oudste kerntaken is voor een gemeente. Veiligheid is niet alleen het werkterrein van de gemeente en politie. Coöperaties en burgers spelen hierin ook een belangrijke rol.

Veiligheid

Naïviteit en het huldigen van het standpunt `ben ik mijn broeders hoeder' zijn niet de goede uitgangsposities om in het jaar 2006 onze samenleving op een sociale en veilige wijze op een verantwoord peil te houden. Daarom wil Aalburg in overleg met de inwoners werken aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in Genderen, dit zal gerealiseerd worden door middel van een Dorpspreventieplan. Er is bewust voor deze kern gekozen omdat de mensen actief zijn en het dorp niet te groot is. De burgers van Genderen moeten - als het aan burgemeester Buijserd ligt - gaan meedenken en meedoen aan het voorkomen van onveiligheid en verslechtering van de veiligheid in het dorp. Hiervoor worden een aantal informatieavonden gehouden waarop de inwoners van Genderen zelf met initiatieven en creatieve ideeën kunnen komen. Inhoudelijk gezien word tijdens de eerste informatieavond de veiligheidsthema's besproken die in het dorp Genderen leven. Het is van groot belang dat de samenwerking met de burgers goed verloopt, i.v.m. het verdere verloop van het project.

Om het opstellen van een plan financieel mogelijk te maken heeft de gemeente een aanvraag voor subsidie bij de provincie ingediend. De provincie heeft het bedrag van EUR 7180, - uitgekeerd voor het project Dorpspreventieplan Genderen.

Nulmeting

Op korte termijn zal er een nulmeting (enquête) plaatsvinden onder de bevolking van Genderen. Twee stagiaires (van de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch) zullen zich de komende maanden met het project bezighouden. De enquêtes worden naar alle inwoners van 18 jaar en ouder in Genderen verstuurd. Wanneer u geen enquête heeft ontvangen en toch graag wilt meewerken aan dit onderzoek verwijzen we u graag naar ondertaande link. U kunt hier het formulier downloaden en online invullen. De resultaten van deze enquête zullen als indicatie worden meegenomen in de eerste informatieavond.

Werkgroepen

Met de resultaten als indicatie van de enquêtes zal de informatieavond worden ingeleid. Deze informatieavond zal eind oktober begin november plaats vinden. Inwoners kunnen hierop hun mening geven. Vervolgens worden de veiligheidsthema's van de inwoners uitgebreid belicht en besproken tijdens de informatieavond en worden aan de hand hiervan `werkgroepjes' geformeerd. De `werkgroepjes' kunnen aan de slag, in samenwerking met de stuurgroep van de gemeente Aalburg worden er verslagen geschreven over de verschillende veiligheidsthema's. Om het proces te `bewaken' zullen er tussendoor evaluaties zijn tussen de `werkgroepen' en de stuurgroep.

Gemeente Aalburg - Enquete veiligheid