Ingezonden persbericht

PERSBERICHT
20 september 2006

Apotheken timmeren aan de weg, drogisterijen specialiseren zich
Drogisterijen maken keuzes door toegenomen concurrentie met supermarkt en apotheek

Almelo - Van Es Marketing Services heeft een uitvoerig onderzoek gehouden onder apotheken en drogisterijen in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn de Marketingrapporten Apotheken 2006 en Drogisterijen 2006 uiteengezet. De belangrijkste conclusie uit de onderzoeksrapporten is dat apotheken actiever de markt gaan bewerken. Drogisterijen trachten, vanwege de toegenomen concurrentie met onder andere supermarkten en de marktmogelijkheden op het gebied van zelfzorggeneesmiddelen, zich meer te specialiseren op het gebied van zelfzorg en zich meer te richten op service en deskundig advies. Daarnaast neemt de verkoop van branchevreemde producten bij drogisterijen gestaag toe.

Als gevolg van de branchevervaging tussen drogisterijen en apotheken is er veel onrust in de branche. Vanuit drogisterijformules zijn er diverse initiatieven om tevens apotheekformules in de markt te zetten, met wisselend succes. Apotheken doen tegenwoordig steeds meer aan marketing en reclame. Vond de consument tien jaar geleden nog geen reclamefolders van apotheken tussen de huis-aan-huis reclame, nu is het geen bijzonder verschijnsel meer. Ook klantenkaarten als klantenbinder dringen nu door in de apothekenbranche.

Uit de onderzoeksresultaten van het onderzoek onder drogisterijen blijkt dat 43% van de drogisten meer service aan de klant wil gaan bieden, middels kennisverbreding, opleiding en training van het personeel, in de strijd om de gunst van de consument. Daarnaast verwacht bijna een kwart van de drogisten meer vrije verkoop geneesmiddelen op te nemen in het assortiment. Als gevolg van de toenemende branchevervaging tussen apotheek en drogist verwacht 37% van de drogisterijen een stijging van de omzet te realiseren. Als gevolg van de versoepeling van de regelgeving met betrekking tot de vrije verkoop van geneesmiddelen, verwacht een kwart van drogisten een omzetstijging te boeken. Met de toegenomen concurrentie met supermarkten kiezen dan ook veel drogisten voor een verdere specialisatie richting zelfzorggeneesmiddelen. Als inloopzaak met zelfbediening is een drogist laagdrempeliger dan een apotheek. 44% van de drogisten verwacht dit jaar met een stijging van de omzet te kunnen afsluiten. In het jaar 2005 heeft 33% van de drogisten een stijging van de omzet gerealiseerd. Het toegenomen optimisme is met name toe te schrijven aan het verbeterde algemeen economisch klimaat.

Uit het onderzoek onder apotheken komt naar voren dat als gevolg van de branchevervaging 22% van de apotheken een daling van de omzet voorziet. Apotheken trachten de toenemende concurrentie van drogisterijen tegen te gaan door meer service te bieden en zich te profileren als de geneesmiddelenspecialist met veel vakkennis. Eenderde van de apotheken zegt zich meer te gaan specialiseren. Daarnaast verwachten apotheken aanzienlijk meer aan marketing, reclame en klantenbinding te gaan doen. Ten opzichte van drogisterijen zijn apotheken echter sterk afhankelijk van externe partijen. Omdat op het gebied van de medische zorg de leveringsbetrouwbaarheid van uiterst groot belang is, kiest men veelal voor één groothandel waar men eenvoudig via een bestelsysteem kan inkopen. Aan inkoopzijde wordt de markt dan ook gedomineerd door Brocacef, Interpharm, Mosadex en OPG. Ruim driekwart van de omzet wordt gerealiseerd middels de verkoop van receptgeneesmiddelen. Als gevolg hiervan is men sterk afhankelijk van de receptschrijvers, zoals huisartsen en medisch specialisten. Daarnaast trachten zorgverzekeraars meer en meer invloed uit te oefenen op de keuze van geneesmiddelen die men voorschrijft. Het meest afhankelijk is men echter van politiek Den Haag. Regel- en receptvergoedingen en alle wet- en regelgeving met betrekking tot de zorg worden daar bepaald en met het actuele thema van een betaalbare zorg en de toenemende vergrijzing zal hier nog wel een bijltje worden gehakt. De veranderende demografische samenstelling van de Nederlandse bevolking mag dan goed zijn voor het afzetvolume, ergens zal er moeten worden betaald. Ten aanzien van de verkoopcijfers van producten zonder recept verwachten zowel de apotheken als de drogisten het komende jaar een stijging van de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, voedingssupplementen en afslankproducten.

Aan het geheel onafhankelijke onderzoek onder drogisterijen hebben 207 ondernemingen deelgenomen.
Het onderzoek is middels een telefonische enquête uitgevoerd van 8 mei tot 15 juli 2006. De respondenten vallen onder de BIK-code 5232 van de Kamers van Koophandel.

Aan het geheel onafhankelijke onderzoek onder apotheken hebben 210 ondernemingen deelgenomen. Het onderzoek is middels een telefonische enquête uitgevoerd van 8 mei tot 15 juli 2006. De respondenten vallen onder de BIK-code 5231 van de Kamers van Koophandel.

Van Es Marketing Services is een gerenommeerd onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in brancheonderzoeken op het gebied van inkoopgedrag en brancheontwikkelingen. Meer informatie over het onderzoek en bestelmogelijkheden vindt u op www.marktdata.nl.

E I N D E P E R S B E R I C H T

Meer informatie over dit persbericht is te verkrijgen bij Han van Es.
www www.marktdata.nl
@ info@marktdata.nl
T 0546 45 66 62
F 0546 45 67 80

---- --