Vereniging van Effectenbezitters

Eindstand Ahold-compensatie: 179.101

Ahold-particulier claimt gemiddeld 784 dollar

Op vrijdag 15 september jl. is de verlengde aanmeldingstermijn van de Ahold-actie afgelopen. Hoewel de formele deadline op 18 augustus werd gehandhaafd, is - mede vanwege de ongelukkige samenloop met de Nederlandse vakantieperiode - in samenspraak met de rechtbank van Maryland (VS) besloten ook claimformulieren tot en met 15 september 2006 te accepteren. Nadat het aantal geregistreerde claimformulieren in de eerste verlengingsweek nog met ongeveer 30.000 toenam, is in de resterende drie weken de aanwas - conform verwachting - gematigd geweest. De eindstand per 15 september 2006 bedraagt 179.101. Dat is een toename van 5.842 ten opzichte van de voorlopige meting van 25 augustus jl.

De VEB heeft op basis van de gegevens van bijna 100.000 (voormalig) Ahold-beleggers inzicht gekregen in de samenstelling van de groep en de gemiddelde omvang van de claims.

Gekochte aandelen in de claimperiode:
Percentage

Gemiddeld

aantal
Minder dan 50 33,80% 17
50 tot 100 10,60% 69
100 tot 250 22,90% 156
250 tot 500 13,50% 350
500 tot 1000 9,80% 653
1000 tot 5000 8,40% 1.793
5000 en meer 1,10% 15.198
Totaal 472

Uiteindelijk is circa 74,6 procent van de opgevraagde claimformulieren ingevuld en via aholdvergoeding.nl ingediend bij de Claims Administrator. Doordat een deel van de Nederlandse beleggers hun claim direct in de Verenigde Staten heeft ingediend zal dat percentage nog wat hoger liggen.

Uit de steekproef van 100.000 blijkt echter dat ruim eenderde van de betrokken beleggers minder dan 50 aandelen in de claimperiode heeft gekocht. Deze groep kocht gemiddeld 17 aandelen. Uitgaande van een geschatte compensatie van 1,51 dollar zou dat neerkomen op een compensatie voor deze groep van 25,57 dollar, ofwel - bij de huidige dollarkoers van 1,27 -20,21 euro. Het is begrijpelijk dat een groot deel van deze groep - die de bewuste aandelen meestal via stockdividend heeft verkregen - vanwege tijdsbeslag en papierwerk geen gebruik heeft gemaakt van de compensatieregeling.

De VEB heeft becijferd dat de gemiddelde (voormalig) Aholdbelegger in de bewuste periode (31 juli 1999 - 23 februari 2003) 472 aandelen Ahold heeft gekocht. Omdat veel beleggers met lage aantallen van hun claimrecht geen gebruik hebben gemaakt, ligt het gemiddelde bij de wel claimende beleggers hoger: op 609 aandelen. Ervan uitgaande dat van die 609 gekochte aandelen, gemiddeld 80 procent is gehouden en 20 procent is verkocht, komt de gemiddelde verwachte compensatie per belegger uit op 784 dollar of - bij de huidige dollarkoers - 617 euro. Het totaal aantal van 179.101 ingediende claimformulieren zou neerkomen op 109 miljoen aandelen en een geschatte totale compensatie van 140 miljoen dollar. De VEB voegt hieraan toe dat ook een deel van de institutionele beleggers hun claim heeft ingediend via aholdvergoeding.nl.

Vereniging van Effectenbezitters

De VEB wijst er met nadruk op dat de bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een steekproef en aannames, bijvoorbeeld met betrekking tot de uiteindelijke hoogte van de compensatie in de class action.

http://www.veb.net (c) 2006 Vereniging van Effectenbezitters