Ingezonden persbericht

Aankondiging: Integratiemonitor Gelderland

leeftijdsverdeling Turken

Wist u dat.....
in Gelderland het percentage verdachte allochtone jongeren tussen 2000 en 2004 is afgenomen van 36% naar 30%? Arnhem in de provincie het hoogste percentage 1.9 leerlingen (leerlingen van allochtone afkomst met laag opgeleide ouders) in het basisonderwijs en het hoogste percentage zwarte scholen heeft? Nijmegen het hoogste percentage voortijdige schoolverlaters (allochtone scholieren) van de provincie kent, namelijk 36%? in Apeldoorn de Surinamers het hoogste inkomen van alle Gelderse allochtonen hebben? Als u de Integratiemonitor Gelderland leest, weet u dat wel en meer!

De Integratiemonitor behandelt vijf terreinen die inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot de integratie van allochtonen in de provincie: demografie, arbeid, onderwijs, leefbaarheid & veiligheid en beeldvorming & communicatie. De situatie van niet-westerse allochtonen is voor elf Gelderse steden in beeld gebracht met cijfermateriaal en overzichtelijke achtergrondinformatie.

werkzame niet-westerse allochtonen

Met de Integratiemonitor brengt Osmose de situatie van niet-westerse allochtonen in Gelderland in beeld. Daarmee kan de monitor als instrument dienen ter ondersteuning van lokale en provinciale beleidsvorming. U kunt de Integratiemonitor bestellen bij Osmose: info@osmose.nl of bel: 026-3523420.

Voor meer informatie over de inhoud van de Integratiemonitor klik hier op de preview waar u een overzicht ziet van alle onderzochte steden in Gelderland. Natuurlijk kunt u ook persoonlijk contact opnemen met Janneke Hulsker, adviseur onderzoek van Osmose: hulsker@osmose.nl

titel: Integratiemonitor Gelderland. Niet-westerse allochtonen in beeld

auteur: Janneke Hulsker

cijfersl: Gidz, Gelders kenniscentrum voor welzijn en zorg

uitgever: Osmose, adviesbureau voor multiculturele vraagstukken

adres: Kastanjelaan 51-53, 6828 GJ Arnhem

telefoon: 026-352 34 20

e-mail: info@osmose.nl

ISBN: 90-75808-34-8

prijs: ¤ 22,50

Wat is Osmose?

Osmose is een adviesbureau voor multiculturele vraagstukken met als doel het effectief bijdragen aan concrete oplossingen voor multiculturele vraagstukken in de samenleving waarbij de gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid van alle burgers in acht wordt genomen. Deze maand viert Osmose haar tweede lustrum waarbij zij diverse activiteiten onder de aandacht brengt, waaronder het lustrumdebat op woensdagmiddag 27 september, de multiculturele stadswandelingen door het Arnhemse Spijkerkwartier dit najaar, de lustrumpublicatie "Hoezo Tolerant?" en de Interculturele Effectiviteits Training. Zie voor een overzicht van alle lustrumactiviteiten de agenda.

De Nieuwsbrief Gelderlandkrijgtkleur is een product van Osmose in samenwerking met de provincie Gelderland en Green Light Solutions. Aanmelden of afmelden: ga naar de homepage van www.gelderlandkrijgtkleur.nl en vul uw e-mail adres (linksonderaan) in. Voor vragen, neem contact op met de redactie. Zie in het archief een overzicht van alle nieuwsbrieven.

© www.gelderlandkrijgtkleur.nl #8 2006