Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Kinderraad en jongerenraad voor deelgemeente

De deelgemeente Feijenoord krijgt een kinderraad en een jongerenraad. Initiatiefvoorstellen hiervoor van Leefbaar Rotterdam zijn 14 september tijdens de vergadering van de deelgemeenteraad door alle aanwezige fracties gesteund.

Plannen bestuderen
De kinderraad krijgt de opdracht plannen te bestuderen die door kinderen uit de wijken via school zijn ingediend voor verbetering van de woon- en speelomgeving of een ander knelpunt in hun buurt. De kinderraadsleden worden gekozen op school.

Kinderen maatschappelijk bewust maken
Met dit voorstel willen we kinderen maatschappelijk bewust maken, aldus het voorstel van Leefbaar Rotterdam. Kinderen leren door dit project elkaar kennen, maar krijgen ook inzicht in elkaars cultuur en leefstijl en woonomgeving. Ze raken betrokken bij het deelgemeentelijk beleid en worden zich bewust van hoe een democratie werkt.

Verkiezing
Jeugd tussen 13 en 19 jaar kan zich voor de jongerendeelraad verkiesbaar stellen via onder andere scholen en maatschappelijke instellingen, maar ook individueel. Het idee is om de verkiezing te houden tijdens een bijeenkomst.

Afstand verkleinen
De jongerendeelraad moet de afstand tussen jongeren en de deelgemeentepolitiek verkleinen. Jongeren willen een stem hebben over onderwerpen die hen aangaan, stelt Leefbaar Rotterdam. Tijdens de jongerendeelraad worden ze uitgedaagd om ideeën te opperen of aan te dragen. De jongeren krijgen dan professionele begeleiding bij het uitwerken van hun ideeën en het maken van plannen die kunnen worden voorgelegd aan de (volwassen) deelraadsleden.

Jeugd niet teveel belasten
Saskia Osadiaye-van der Kooi (SP) was enthousiast, maar drong er wel op aan de jeugd niet teveel te belasten. Kinderen willen niet elke week over politiek praten. Marco van Lent (PvdA) zei dat ook zijn fractie de initiatiefvoorstellen steunt. U snijdt mijn collega (Faouzi Achbar, red.) de pas af, die ook met een plan hiervoor bezig was. Maar dat is geen reden om tegen dit voorstel te stemmen. Het dagelijks bestuur moet de plannen voor een kinderdeelraad en een jongerendeelraad verder uitwerken. Het stuk van Leefbaar Rotterdam noemt als streefdatum voor een eerste aanzet januari 2007.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de deelgemeente Feijenoord, via telefoonnummer (010) 291 63 56.