Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Goede keten achter zorgloket

De deelraad heeft in haar vergadering op 14 september geadviseerd over de inrichting van een zorgloket in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Deskundigenpanel
Uitgangspunt was het advies van de commissie Algemene Zaken en de Rekening (AZR), om ten minste één professioneel en degelijk opgezet centraal loket in te richten in de deelgemeente, met zo mogelijk decentrale, laagdrempelige loketten bij bestaande voorzieningen. Verder moeten er een deskundigenpanel en een cliëntenpanel komen die adviseren aan de commissie AZR en aan het dagelijks bestuur.

Aandachtspunten
Vanuit de deelraad zijn enkele aandachtspunten toegevoegd. Zo stelde de SP voor om de panels adviesrecht te geven. Op voorstel van GroenLinks wordt als voorwaarde toegevoegd een goede keten (backoffice), oftewel samenwerkingsverbanden met instellingen zodat mensen niet steeds hoeven te worden doorverwezen.

Varianten specificeren
Verder vroeg de PvdA het dagelijks bestuur om in het uiteindelijke voorstel varianten te specificeren (bijvoorbeeld verschillende aantallen decentrale loketten). Ook moeten in de cliëntenpanels daadwerkelijke gebruikers van het zorgloket komen, dus niet de vrouw van de huisarts.

Mensen moeten zorgloket kennen
De PvdA vindt het belangrijk dat mensen het zorgloket kennen. Fractievoorzitter Marco van Lent zei dat de doelgroep - de geschatte 20% van de mensen met een hulpvraag die er zelfstandig niet uitkomt - de huisarts vaak niet eens weet te vinden.

Batenniveau inzichtelijk maken
Zijn partijgenoot Atabey Senyürek vroeg het dagelijks bestuur om naast het kostenniveau ook het batenniveau inzichtelijk te maken. Met andere woorden: geef bij de verschillende varianten aan hoeveel mensen worden verwacht en geholpen (centraal loket en decentrale loketten, inrichting backoffice).

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de griffie van de deelgemeente Feijenoord, via telefoonnummer (010) 291 63 56.