Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Inrichting Valkeniersweide gaat gewoon door

Zoals bekend komen achter het gebouw van Zadkine, aan de rand van de Valkeniersweide in Vreewijk, noodlokalen voor leerlingen van het Zuiderparkcollege.

Sloop en nieuwbouw
Een en ander houdt verband met de sloop en nieuwbouw van het Zuiderpark-college aan de Montessoriweg. Afgelopen maandag vond hierover een informatiebijeenkomst plaats in het Zadkine aan de Jan Ligthartstraat 250. In deze vergadering is duidelijk gemaakt dat de tijdelijke huisvesting op een klein deel van de Valkeniersweide is gepland.

Inrichting dit najaar gewoon door
De inrichting van Valkeniersweide West gaat dit najaar gewoon door. Als de nieuwbouw gereed is, worden de noodlokalen verwijderd en gaat dit deel van het inrichtingsplan, zoals gepland, alsnog in uitvoering.