De sleutel van het ondernemerschap ligt bij het onderwijs, aldus Bernard Wientjes en Loek Hermans.


Ondernemerschap, ondernemen is iets anders dan bedrijfsvoering of management. Het gaat om creativiteit, om kansen zien en pakken, om vasthoudendheid ook bij tegenslagen, om het durven nemen van risico's. Misschien is de parabel van de talenten wel een goede illustratie: ondernemerschap is niet talenten opbergen, is ook niet vermogen op een bank deponeren voor rente, maar is investeren in nieuwe kansen en daarmee groei realiseren. Ondernemerschap is leuk en uitdagend. Je bent bovendien eigen baas. Als het goed lukt kun je veel meer verdienen dan in loondienst. De keerzijden zijn dat je risico op je neemt en je keihard moet werken, zeker in de startfase van een onderneming, maar eigenlijk in iedere fase. Want een echte ondernemer ziet altijd weer meer en nieuwe uitdagingen.


Ondernemerschap is in Nederland - volgens de Global Entrepeneurship Monitor - in hoog aanzien, maar er zijn verhoudingsgewijs weinig ondernemende Nederlanders. 66 % van de bevolking geeft de voorkeur aan loondienst. De voorzitters van de twee grote ondernemers-/werkgeversorganisaties in Nederland, Bernard Wientjes en Loek Hermans, leggen in een recent verschenen AO-uitgave uit waarom dat geen goede zaak is. Ze zetten tevens omvattend én enthousiasmerend uiteen hoe het kan veranderen. Uiteraard ligt een sleutel bij het onderwijs. Niet via een zoveelste lesbrief, zoals menige organisatie en instelling bij de scholen doet belanden, maar door een set van suggesties te doen die expliciet en impliciet helpen de school een ondernemende school te laten zijn. Lees hoe het tekort aan bedrijfsopvolgers langs een leerweg succesvol kan worden teruggebracht, hoe aan scholen een leerpark kan worden gekoppeld, waarin u een hotel, kapsalon of reisbureau aantreft, hoe stages uitgroeien boven het niveau van werkervaring opdoen, hoe schoolgebouwen rendabeler kunnen worden ingezet en - zelfs - hoe basisscholen met hun aanstaande kinderopvangtaak kunnen omgaan.

Het AO 'Ondernemend onderwijs' (AO 2862) is te bestellen voor ¤ 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. Of bestel de digitale uitgave van dit AO voor ¤ 1,95 (hier worden geen verzendkosten bij gerekend). Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd.


IVIO Uitgeverij B.V.
IVIO Uitgeverij brengt sinds 1936 de populair-educatieve Actuele Onderwerpen reeks uit, met als doel hoogwaardige, exclusieve informatie op een objectieve en toegankelijke wijze voor een breed publiek te ontsluiten. Abonnees ontvangen elke twee weken een uitgave over een actueel onderwerp.

Kijk ook op onze website voor andere uitgaven of abonnementen: www.actueleonderwerpen.nl