Gemeente Geldrop-Mierlo


Werk en inkomen

HULDIGING SPORTKAMPIOENEN OP 13 NOVEMBER

De huldiging van sportkampioenen vindt dit jaar plaats op maandag 13 november. De kampioenen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen dan de sportpenning met bijbehorende oorkonde van de gemeente Geldrop-Mierlo. Alle sportverenigingen in de gemeente hebben inmiddels een formulier ontvangen waarmee zij kampioenen of kampioensteams kunnen aanmelden.

Als u kampioen bent geworden buiten verenigingsverband, in Geldrop-Mierlo woont en meent voor de huldiging in aanmerking te komen, kunt u zich aanmelden bij Manon Hoeks van de afdeling Welzijn en Burgerzaken van de gemeente, telefoon (040)-289 38 66. Zowel sportverenigingen als kampioenen buiten verenigingsverband, moeten vóór 2 oktober aanstaande het eerste gedeelte van het aanmeldingsformulier retourneren. Zendt u het tweede formulier, voor accoord ondertekend door de sportorganisatie waarbij u bent aangesloten, uiterlijk op 16 oktober aanstaande in.

Naast het behalen van een kampioenschap moet nog aan een aantal andere voorwaarden voldaan worden. Deze zijn opgenomen in de "Regeling huldiging sportkampioenen", die in overleg met de sportkoepel voor Geldropse en Mierlose sportverenigingen is opgesteld. Voor vragen hierover kunt u eveneens contact opnemen met Manon Hoeks.