Technische Universiteit Delft

Elektriciteitsvoorziening
31 oktober 2006 door M&C

Promotie van dhr. J. Morren: "Grid support by power electronic converters of distributed generation units"

13 november 2006 | 12:30 uur
plaats: Aula TU Delft

Dhr. J. Morren | Elektrotechnisch ingenieur
promotor | Prof.dr. J.A. Ferreira (EWI)
toeg.prom | ir. S.W.H. de Haan (UHD-EWI)

Grid support by power electronic converters of distributed generation units
Er wordt een toenemend aantal kleine decentrale opwekkers aan het elektriciteitsnet gekoppeld. De introductie van deze opwekkers veroorzaakt diverse problemen. Deze problemen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan de verschillen tussen decentrale en conventionele opwekkers. Vier problemen zijn onderzocht in dit proefschrift: demping van harmonischen, spanningsregeling, het gedrag van decentrale opwekkers tijdens netfouten en frequentieregeling. Een groot gedeelte van de decentrale opwekkers is aan het net gekoppeld via vermogenselektronische omzetters. De belangrijkste taak van deze omzetters is om het vermogen dat beschikbaar is van de primaire bron om te zetten naar de juiste netspanning en -frequentie. De flexibiliteit van de omzetters biedt de mogelijkheid om ze zodanig te configureren dat ze, in aanvulling op hun primaire taak, sommige van de problemen die ze zelf veroorzaken kunnen vermijden of oplossen.

Meer informatie?
Voor inzage in proefschriften van de promovendi kunt kijken in de TU Delft Repository op: repository.tudelft.nl. TU Delft Repository is de digitale vindplaats van openbare publicaties van de TU Delft. Proefschriften zullen binnen een paar weken na de desbetreffende promotie in de Repository te vinden zijn.