Gemeente Vlaardingen


Bushalte Olmendreef verplaatst (13/11 - 24/11)

Voor de uitbreiding van de opstelruimte van de RET-bussen zal het eindpunt van de busroutes 56 en 57 opnieuw worden ingericht en bestraat. Hiertoe zal de bestaande opstelruimte geheel worden afgesloten. Ter vervanging van het uit- en opstappunt zal op het achterliggende terrein een tijdelijke bushalte worden aangelegd.

Deze situatie zal ingaan op maandag 13 november a.s. en circa 2 weken duren. De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het weer op hoogte brengen van de wegverharding en het aanbrengen van een wegfundering. De gewijzigde looproute naar de tijdelijke halte zal duidelijk worden aangegeven.

De parkeerplaatsen, die door deze herinrichting vervallen, worden gecompenseerd op het achterliggende terrein waar een nieuwe parkeerplaats voor 25 personenwagens zal worden aangelegd.

Meer informatie: .

Meer informatie
dhr. J.P Ripzaad, 2484336 (gemeentelijk directievoerder). Buiten kantooruren: Dhr. J. Heuvelman, 06 - 22447397