Provincie Utrecht


Verlagen snelheid door Nieuwersluis

7-11-2006 -

Proefopstelling tussen 13 november en 8 december 2006

De provincie Utrecht wil de verkeerssituatie op de provinciale weg N402 door Nieuwersluis verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan een om-en-om regeling in de kern gecombineerd met een verlaging van de maximum snelheid naar 30 km/uur. De oplossing is tot stand gekomen in overleg met gemeente, bewoners, busmaatschappij, hulpdiensten en de vereniging Nieuwersluis bestaat. Eind september is de oplossing besproken en toegelicht op een informatieavond.

Proefopstelling

Om een goede maatvoering te kunnen toepassen, zal eerst een proefopstelling worden geplaatst, waarbij ook snelheidsmetingen worden gedaan.
De proefopstelling start op maandag 13 november, na de spits, en duurt tot vrijdag 8 december.
Afhankelijk van de resultaten van de proef, neemt de provincie Utrecht een besluit over de daadwerkelijke realisatie.

Nadere informatie
Met vragen of voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer Klinkers van de provincie Utrecht, tel. (030) 258 25 77, e-mail: marc.klinkers@provincie-utrecht.nl

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19