Gemeente Bussum

Inspraakavond Winkelcentrum Koekoeklaan

13 november 2006: Inspraakavond winkelcentrum Koekoeklaan.

De gemeente Bussum organiseert op 13 november 2006 een inspraakavond over het winkelcentrum op de Koekoeklaan. De inspraakavond wordt gehouden in het gemeentehuis van Bussum en begint om 20.00 uur.

Inhoud van de avond
De Albert Heijn in het winkelcentrum Koekoeklaan wil graag uitbreiden, door de leegstaande winkelruimte en het binnenplein te benutten. De afgelopen maanden heeft de gemeente hiervoor een nota van uitgangspunten opgesteld. Albert Heijn en de eigenaar van het winkelcentrum, ING, hebben op basis van deze uitgangspunten een schetsplan opgesteld. Tijdens de inspraakavond zal de architect zijn plan toelichten. U krijgt uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen en commentaar te leveren.

Aanmelden
Wanneer u bij deze inspraakavond aanwezig wilt zijn, dan dient u dit uiterlijk 9 november aanstaande door te geven aan mevrouw S. de Groot, tel. (035) 692 88 81 of e-mail: s.degroot@bussum.nl. Vermeld hierbij uw naam en adres.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website, in de rubriek Bouwen en Wonen, onder het kopje Projecten, Winkelcentrum Koekoeklaan. U kunt hier de nota van uitgangspunten downloaden. Tevens ligt de nota ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis in de periode 23 oktober tot tot 4 december 2006.