Gemeente Utrechtse Heuvelrug


Werkzaamheden Bronwaterleiding Doorn

Vervangen van leidingen

Bronwaterleiding Doorn start maandag 13 november op de Van Kinsbergenlaan met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van de hoofdleiding van het drinkwaternet. Hierdoor wordt de laan twee keer opengebroken; een keer om de oude leidingen te verwijderen en een keer om de nieuwe leidingen te leggen. In principe worden iedere werkdag de gegraven sleuven weer gedicht. De Van Kinsbergenlaan blijft voor de bewoners bereikbaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot 1 december. De bewoners van de Van Kinsbergenlaan worden door de N.V. Bronwaterleiding Doorn geïnformeerd.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer R. van Dijk van de
N.V. Bronwaterleiding Doorn, telefoon (06) 53 24 69 00 of de heer C. Zeele van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, telefoon (06) 54 65 20 97.