MINLNV: Uitnodiging voor de media

Ministerie lnv

http://www.minlnv.nl

7 november 2006 nr187

UITNODIGING VOOR DE MEDIA: AANBIEDING ACTIEPLAN EXAMINERING GROEN ONDERWIJS

Op maandag 13 november neemt minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Actieplan Examinering Groen Onderwijs in ontvangst. Het actieplan wordt aangeboden door Clemens Cornielje, voorzitter van de AOC Raad. De AOC Raad is de brancheorganisatie van alle AOC.s, die opleidingen vmbo-groen, mbo-groen en cursussen voor volwassenen aanbieden.

De AOC.s willen de examinering van het mbo-groen op een kwalitatief hoog peil brengen. Het actieplan biedt hier concrete actiepunten voor. Directe aanleiding voor het actieplan was een onvoldoende beoordeling in 2005 van het Kwaliteitscentrum Examens, de instantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van de examens in het mbo.

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom de aanbieding van het Actieplan Examinering Groen Onderwijs bij te wonen op maandag 13 november van 13.30 . 14.00 uur op Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Gaarne aanmelden bij Marjet Heins, Persvoorlichter LNV (m.heins@minlnv.nl).

NOOT voor de redactie (