Gemeente Den Helder

08-11-2006
VERGADERINGEN

Maandag 13 november, 13.30 uur: Adviesraad Ouderenbeleid Op de agenda staat onder meer:

- voortgang Adviesraad

- nieuws uit de klankbordgroep Wmo

- stand van zaken: nieuws vanuit de ouderenbonden, wijksteunpunten en WWZ (wonen, welzijn en zorg

De vergadering wordt gehouden inhet stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 in kamer 0.06. De volledige agenda kunt u nalezen onder de rubriek Bestuur & Politiek/ vergaderingen . U kunt de agenda ook krijgen bij de Klantenservice in het stadhuis, geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 08.00 uur tot 14.00 uur, op woensdag van 08.00 uur tot 15.30 uur en op donderdag van 08.00 uur tot 19.30 uur.