Fnv

Uitnodiging
Alles over RSI op startbijeenkomst Platform Arbeidsrisico's

Op maandag 13 november vindt de eerste bijeenkomst van het Platform Arbeidsrisico's plaats. Deze startbijeenkomst - georganiseerd door de vakcentrale FNV en het Bureau Beroepsziekten - gaat over de laatste ontwikkelingen rond RSI. Praktijkdeskundigen uit binnen- en buitenland praten je bij over de actualiteiten op het gebied van preventie en beroepsziekteclaims. Ook vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom. De bijeenkomst is van 13.00 tot 16.30 uur in het voormalig Klooster De Lantaern te Nieuwegein: www.lantaern.nl/index.asp?pagina=route

Het Platform Arbeidsrisico's heeft als doel de (wetenschappelijk en juridisch) inhoudelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrisico's, beroepsziekten en letselschade te volgen. Men kan actuele kennis vergaren om een adequaat beeld te vormen van (de aanpak van) beroepsrisico's. Informatie-uitwisseling en discussie vinden plaats op het snijvlak van individuele en collectieve belangenbehartiging, en van preventie tot schadeclaims.

PROGRAMMA:

13.00 uur ONTVANGST met koffie en thee

13.30 uur Welkom
(Jan Warning, directeur Bureau Beroepsziekten FNV)

13.35 uur Preventie van RSI bij niet-beeldschermwerk: de nieuwste trends (Kees Peereboom, adviseur VHP Ergonomie)

13.50 uur Kwaliteit van leven bij RSI
(Judith Sluiter, onderzoeker Coronel Instituut)

14.05 uur Relatie tussen RSI en werkstress: van srijfkramp naar muiskramp (Paul Koenders, bedrijfsarts Fortis)

14.20 uur Discussie: Hoe aantoonbaar is a-specifieke RSI? (Kees Peereboom, Judith Sluiter, Paul Koenders en de zaal)

14.50 uur PAUZE

15.05 uur RSI, wat zijn de gevolgen?
(RSI-patiënt met Maaike Zorgman, adviseur sociale zekerheid FNV Bondgenoten)

15.20 uur Erkenning van RSI in België
(Patrick Franceus, bestuurder ACV (Belgische vakbond))

15.35 uur Hoe staat het met de schadeclaims en jurisprudentie m.b.t. RSI? (Wout van Veen, advocaat Wout van Veen Advocaten)

15.50 uur Discussie: Het werk leidt tot RSI: makkelijker gezegd dan bewezen. (RSI-patiënt, Maaike Zorgman, Patrick Franceus, Wout van Veen en de zaal)


16.30 uur AFSLUITING met aansluitend een borrel en de mogelijkheid tot informeel napraten

FNV Voorlichting
Paulus Plas

020 - 58 16 553

paulus.plas@vc.fnv.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag