Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

|Persuitnodiging                  |

|Datum     |
|9 november  |
|2006     |
|       |
|       |

Start bouw eerste luchtwasser in Elsendorp

Op maandag 13 november vindt de start van de bouw van de eerste gecombineerde luchtwasser op een intensieve veehouderij in de provincie Noord-Brabant plaats. De bijeenkomst begint om 9.30 uur in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Bij de start zijn Staatssecretaris Van Geel, gedeputeerde Moons, de heer Van Ham van de ZLTO en wethouder Verkampen van de gemeente Gemert-Bakel aanwezig. Samen starten zij de bouw door symbolisch het fundament van de gecombineerde luchtwasser te storten.

Programma

09.30-10.00 uur: Ontvangst door burgemeester Van Maasakkers in Restaurant D'n Brabander, Ripseweg 2 in Elsendorp
10.15 uur: Vertrek met touringcar naar bedrijf familie N. van Deurzen
10.30 uur: Toespraak door gedeputeerde Moons, gevolgd door toespraak door Staatsecretaris Van Geel en de openingshandeling
11.00 uur: Vertrek naar restaurant D'n Brabander.
12.00 uur: Einde bijeenkomst


Wilt u zich per e-mail aanmelden indien u van plan bent te komen?

Informatie en persberichten vindt u op de internetsite van de provincie Noord-Brabant,
http://www.brabant.nl
Meer informatie:
Afdeling Communicatie, Suzanne van Lith, telefoon (073) 680 8786 of 06 18303311,
e-mail svlith@brabant.nl

---- --