Gemeente AmsterdamPersuitnodiging

Datum 10 november 2006
Ons Kenmerk

Kinderen pakken verkeersveiligheid zelf aan

Gemeente Amsterdam, stadsdelen, basisscholen, Stadsregio en Veilig Verkeer Nederland investeren in verkeersveiligheid voor kinderen

Kinderen, ouders en leerkrachten van 137 Amsterdamse basisscholen hebben de afgelopen jaren zelf actie ondernomen om de veiligheid van de routes tussen school en thuis te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft samen met de onderwijsbegeleidingsdienst ABC speciaal lesmateriaal ontwikkeld en ingevoerd op de scholen. Kinderen hebben maatregelen aangedragen, die met steun van de gemeente Amsterdam en de stadsdelen worden uitgevoerd. Tijdens het symposium `Tussen school en thuis' op 13 november a.s. worden de resultaten van het verkeerseducatieproject gepresenteerd. Aansluitend wordt er met onder meer wethouder Tjeerd Herrema in een `Lagerhuis-debat' over het onderwerp gediscussieerd.
Het symposium heeft als doel basisscholen, stadsdelen, de gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Veilig Verkeer Nederland op te roepen de komende jaren te blijven investeren in verbetering van de verkeersveiligheid voor kinderen in Amsterdam.

Jaarlijks raken in Amsterdam gemiddeld 82 kinderen (tot 12 jaar) als voetganger/fietser gewond bij een ongeval, waarvan er 1 overlijdt. In Amsterdam is de verkeersdruk groot en zijn lang niet alle routes tussen school en thuis veilig. Dit leidt er vaak toe dat kinderen niet zelfstandig naar school kunnen of mogen. Ook hebben kinderen door druk verkeer en gebrek aan ruimte vaak onvoldoende speelmogelijkheden op straat, waardoor het aantal dikke kinderen toeneemt.

U bent van harte uitgenodigd bij het symposium aanwezig te zijn. Locatie: Kindertheater de Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1

Programma
13.00 uur Inloop met lunch 13.30 ­ 15.00 uur Korte presentaties en filmpjes: - beleidsambities (DIVV) - verkeerseducatiepunt (Stadsregio Amsterdam) - de praktijk in de klas (onderwijsbegeleidingsdienst ABC) - de praktijk op straat (stadsdeel Zeeburg) - verkeersouders (Veilig Verkeer Nederland) 15.00 - 15.15 uur Pauze 15.15 - 16.30 uur `Lagerhuisdebat' met o.a. wethouder Tjeerd Herrema 16.30 - 17.30 uur Afsluiting en borrel

Noot voor de redactie (