Gemeente Vlaardingen


Informatieavond Rivierzonegebied
10 november 2006

Omdat de plannen voor het Rivierzonegebied steeds concreter worden organiseert de gemeente op maandag 13 november een informatieavond over de stand van zaken in het gebied.

Tijdens de informatieavond wordt o.a. stilgestaan bij de ontwikkeling van de VOP-Oost en de plannen voor het Stationsgebied Centrum. Voor het Stationsgebied zal het steden-bouwkundig plan worden gepresenteerd en toegelicht. Tevens zal DCMR een rapport aanbieden - het zogenaamde LOGO/Boom rapport met de titel Toegangspoort met uitstraling- met aanbevelingen over duurzame ontwikkelingen van het gebied. Het rapport is tot stand gekomen dankzij de inbreng van deskundigen, bewoners en bedrijven van het gebied.