Gemeente AmsterdamUitnodiging
Aan de redacties en correspondenten

Datum 10 november 2006
Kenmerk 074

Betreft: Start sloop Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op maandag 13 november verricht Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer, samen met Dennis Straat, portefeuillehouder IJburg van het stadsdeel Zeeburg, de symbolische sloop van de RWZI Oost. Met deze symbolische handeling eindigt Waternet haar zuiveringswerk op het RI-Oost terrein en wordt een begin gemaakt met de herontwikkeling van het Zeeburgereiland. Rond 2020 moet hier een volledig nieuwe woonwijk zijn gerealiseerd met 5500 nieuwe woningen, een sportpark, jachthaven en diverse voorzieningen.

Toekomst Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost terrein (RI-O terrein) Het RI-O terrein is het eerste van vier deelgebieden van het Zeeburgereiland dat bebouwd gaat worden. Op dit terrein komen vanaf 2009 onder meer 1765 woningen, een sportpark met drie sportvelden, drie middelbare scholen en twee basisscholen. Om de karakteristiek van een deel van de oude rioolwaterzuivering te bewaren, worden in principe drie silo's en twee huisjes behouden. In 2007 wordt er een prijsvraag uitgeschreven voor de invulling van een of meer van deze silo's.

Geschiedenis Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een kunstmatig eiland dat aan het begin van de 20ste eeuw is aangelegd als slibdepot. Sinds die tijd heeft het eiland diverse functies gehad. De eerste helft van de 20e eeuw werd het eiland gebruikt als luchthaven voor watervliegtuigen. Met de aanleg van de Schellingwouder- en de Amsterdamse Brug krijgt het Zeeburgereiland in de jaren vijftig een volwaardige verbinding met Zeeburg en Amsterdam-Noord. Het eiland ontwikkelt zich als stadsrandlocatie. Functies die door hun hinder en intensief ruimtegebruik slecht inpasbaar zijn in de stedelijke woonmilieus van Amsterdam vinden er onderdak. In 1982 bouwt de dienst Waterbeheer en Riolering er een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de aanleg van de Ring A10 en de Piet Heintunnel in 1996 groeit het eiland in de jaren negentig uit tot een belangrijk knooppunt van infrastructuur in het oostelijk deel van Amsterdam.

De positie van het Zeeburgereiland binnen de stad is de afgelopen periode ingrijpend gewijzigd. Twintig jaar geleden was het eiland nog de oostelijke stadsrand van Amsterdam. Aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, de rand van de binnenstad, lag het Oostelijk Havengebied, dat in de loop der jaren in onbruik was geraakt als havengebied en was veranderd in een intensief gebruikte rommelzone. Ten oosten van het Zeeburgereiland lag het open water van het IJmeer. Het Oostelijk Havengebied is in de jaren tachtig en negentig geherstructureerd tot een populaire stedelijke woonwijk. In

10 november 2006 Gemeente Amsterdam
Kenmerk 074 Bestuursdienst
Pagina 2 van 2

1997 is de Piet Heintunnel geopend, de verbinding tussen het Oostelijk Havengebied en de ringweg A10 op het Zeeburgereiland. Ten oosten van het Zeeburgereiland wordt in het IJmeer IJburg gebouwd. Sinds 2005 rijdt de IJtram, die IJburg met de binnenstad verbindt, over het Zeeburgereiland. Het Zeeburgereiland is door de komst van IJburg en de herontwikkeling van het Oostelijk Havengebied geen stadsrand meer, maar ligt midden tussen de nieuwste Amsterdamse wijken.

Datum: maandag 13 november 2006 Plaats: hoofdingang RWZI Oost Zeeburgereiland, IJburglaan Tijd: symbolische start sloop RWZI om 15.30 uur; inloop vanaf 15.15 uur

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Met vriendelijke groet,
afdeling Bestuursvoorlichting


---

Postbus 202 Directie Communicatie 1000 AE Amsterdam
Telefoon 020 552 2117
Fax 020 624 5550
www.amsterdam.nl

Laurien van Velzen 020 552 2967


---- --