Gemeente Vlaardingen


Jong en oud in Holy
02 november 2006

Op maandag 13 november kunt u een theatervoorstelling over jong en oud in Holy bijwonen. In Holy wonen veel ouderen, maar ook veel jongeren. Vaak gaat dat goed, maar soms levert het ook wel eens problemen op.

Stichting Formaat heeft de afgelopen tijd met jongeren en ouderen uit de wijk gesproken om te achterhalen wat voor problemen dat dan zijn. En er zijn ook oplossingen bedacht!

De resultaten zijn verwerkt in een uniek theaterstuk. Alle bewoners van Holy zijn hierbij van harte uitgenodigd. Het wordt geen voorstelling waarbij de bezoekers lui achterover kunnen leunen, want het publiek krijgt volop de gelegenheid om invloed uit te oefenen op wat er op het toneel gebeurt. Hopelijk met als resultaat dat jong en oud elkaar beter leren kennen tijdens deze avonden en dat zij samen oplossingen ontdekken voor problemen.

Maandag 13 november 20.00 uur (zaal open 19.00 uur), Partycentrum Middelhuysen, Koninginnelaan 403.