Gemeente Vlaardingen


Gemeente onderzoekt woonwensen van starters
13 november 2006

Hoe vinden jongeren en starters op de woningmarkt het woningaanbod? De Gemeente Vlaardingen voert in november een onderzoek uit naar de woonwensen en woontevredenheid van jongeren en starters.

De gemeente kijkt in dit onderzoek of Vlaardingse starters tevreden zijn met hun woonsituatie, of zij verhuisplannen hebben en wat hun woonwensen zijn. Deze informatie wil de gemeente gebruiken om het woningaanbod (huur- en koopwoningen) voor deze doelgroep te verbeteren.

Telefonische enquête

Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Companen uit Arnhem. Dit bureau gaat de komende weken (voormalige) starters telefonisch benaderen. Jongeren die een telefoontje kunnen verwachten, krijgen hierover deze week een brief. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek.

Starterscafé

Woensdag 7 februari is er van 20.00 uur tot 22.00 uur een Starterscafé in Bierlokaal Petrus aan de Westhavenkade. Alle Vlaardingse jongeren zijn hier van harte voor uitgenodigd. Tijdens het debat worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd en kunnen de jongeren discussiëren over mogelijke oplossingen. Wie mee wil doen, kan zich telefonisch aanmelden op (010) 248 4000 of via de e-mail : ruimtelijke.ordening@vlaardingen.nl.