Provincie Overijssel

Provincie: minder rompsplomp voor mantelzorgers

Mantelzorgers hebben het al zwaar genoeg en moeten niet ook nog bezig zijn met bureaucreatie en regeltaken. Daarom wil de provincie een project starten om mantelzorgers zoveel mogelijk geregel en papieren rompslomp uit handen te nemen. Dat maakte gedeputeerde Gert Ranter (Zorg en Participatie) vrijdag bekend in het kader van de dag van de mantelzorg.

Elders in het land zijn daarvoor al projecten in gang gezet. In Noord-Holland bijvoorbeeld is er een mantelzorgmakelaar, die professionele ondersteuning biedt door de regeltaken, die vaak bij een mantelzorgtaak komen kijken, over te nemen. Zo moeten mantelzorgers in de praktijk vaak afspraken maken met hun werkgever over verlof of aangepaste werktijden, formulieren van verzekeraars invullen of een persoonsgebonden budget aanvragen. Door hen deze regeltaken uit handen te nemen worden ze minder belast en kan de mantelzorger zich bezig houden met het geven van zorg. Ranter wil nagaan of in overleg met de steunpunten mantelzorg soortgelijke initiatieven in Overijssel mogelijk zijn. Hij doet daarbij ook een oproep aan de landelijke politiek om bureaucratie voor mantelzorgers zoveel mogelijk te beperken.

Eens per jaar, op 10 november, worden mantelzorgers in het zonnetje gezet. Ze krijgen bijvoorbeeld een lunch, een verwendag of andere ontspanningsactiviteit aangeboden. Ranter bezoekt vrijdag activiteiten voor mantelzorgers in Zwolle en Twenterand. Hij steekt mantelzorgers daar persoonlijk een hart onder de riem.

De provincie hecht veel belang aan de inzet van mantelzorgers. Ranter: âMantelzorgers spelen een belangrijke rol in onze samenleving en dat zal alleen maar sterker worden met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wie hulp nodig heeft moet die eerst in zijn of haar omgeving proberen te vinden. Dat betekent dat vrijwillige zorg en mantelzorg straks nog belangrijker worden.â

De provincie gaf eerder dit jaar al een bijdrage voor een project om jonge mantelzorgers te ondersteunen. Woensdag hebben Provinciale Staten ingestemd met de motie Weegenaar c.s. om 500.000 euro uit te trekken voor een mantelzorghuis en een logeervoorziening voor mantelzorgers. Dergelijke voorzieningen geven mantelzorgers de ruimte om zelf even op adem te komen.