Gemeente Brielle


Nieuw initiatief: college op de koffie

Een belangrijk onderwerp van het gemeentebestuur is communicatie met de inwoners van Brielle. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom de komende maanden nader kennis maken met bewoners.

Door "op de koffie" uitgenodigd te worden wil het college het gesprek op een informele wijze voeren. Aan een gesprek worden wel enkele voorwaarden verbonden:


- Een bewoner moet een groepje samen stellen van minimaal 5 inwoners van de gemeente Brielle en kan dan (één van) de leden van het college uitnodigen op de koffie. Het college zorgt voor gebak.


- Alle mogelijke onderwerpen kunnen aan de orde komen. Specifieke bespreekpunten dienen vooraf aangegeven worden.


- Een afspraak kan gemaakt worden via het bestuurssecretariaat, 0181-471100 of per e-mail secretariaat@brielle.nl