Saxion Hogescholen
BR>

ma 13 november 2006

Saxion levert kennis voor nieuwe wet

Op 1 januari 2007 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in. Deze wet zal tot veel veranderingen leiden. Gemeenten krijgen de plicht om beleid uit te voeren op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Zij krijgen de regie voor de ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor (thuis)gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen gaat er veel veranderen. Zij zullen middels aanbestedingen hun diensten moeten aanbieden aan gemeenten. Dat betekent dat er heel veel behoefte is aan deskundigheid omtrent de Wmo bij medewerkers van instellingen die te maken hebben met de Wmo. Op basis van jarenlange ervaring in de zorg, bij gemeenten en bij woningcorporaties kan Saxion Kennistransfer het werkveld verschillende mogelijkheden voor Wmo-
deskundigheidsbevordering bieden. De bijscholingscursussen Wmo Consulent en Wmo Nader Bekeken zijn daarvan een voorbeeld. Maar ook Wmo Workshops, Wmo Beleidsondersteuning en Wmo Onderzoek behoren tot de mogelijkheden. Voor meer informatie: www.kennistransfer.nl.


------------------------------------------ EINDE PERSBERICHT
------------------------------------------