Universiteit Maastricht

13 november 2006
UM en CBS ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Wederzijds voordeel door koppeling van gegevens en expertise

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Maastricht (UM) gaan nauwer samenwerken op het gebied van bijzondere leerstoelen, detachering van medewerkers, stages en het gebruik van statistische data en voorzieningen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die Directeur Generaal van de Statistiek Gosse van der Veen en collegevoorzitter Jo Ritzen op 14 november ondertekenen.

De overeenkomst bezegelt een samenwerking die al jaren naar beider tevredenheid verloopt, zo stellen de ondertekenaars. Deze intentieverklaring maakt de organisatie van nieuwe initiatieven makkelijker. Voor het CBS betekent het een kwaliteitsimpuls voor het onderzoek en voor de UM is het een volgende stap in haar regionale verankering. Voor de medewerkers van beide instellingen biedt het meer carrièreperspectieven en onderzoeksmogelijkheden.

Voorbeelden van de huidige samenwerking liggen op het terrein van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, dynamiek op de arbeidsmarkt en de sociaal-economische levensloop. De overeenkomst geldt voor vijf jaar. Uiterlijk in het laatste jaar evalueren de partners of de samenwerking heeft beantwoord aan de bedoelingen en of zij de samenwerking op dezelfde wijze willen voortzetten.

Noot voor de pers:
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats op dinsdag 14 november om 12.30 uur in het bestuursgebouw van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om bij de ondertekening aanwezig te zijn. Na afloop zijn de heren Van der Veen en Ritzen beschikbaar om vragen te beantwoorden (neem hiervoor contact op met de afdeling Communicatie & Relatiebeheer van de UM, via 043 388 5229, e-mail pers@bu.unimaas.nl) of met de persdienst van het CBS via 070 337 4444, e-mail persdienst@cbs.nl.