Ministerie van Defensie

13-11-2006 10:50

Kamp naar raad voor algemene zaken en externe betrekkingen

Minister van Defensie Henk Kamp komt vandaag in Brussel bijeen met zijn EU-ambtgenoten voor een vergadering van de Raad voor Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (RAZEB).

Tijdens de RAZEB zullen de defensieministers onder meer spreken over de ontwikkelingen op het gebied van Europese militaire capaciteiten. De discussie spitst zich toe op de vaststelling van de Force Catalogue, waarin het aanbod van de lidstaten aan beschikbare capaciteiten is verwerkt.

In dit verband worden de aangeboden capaciteiten beoordeeld ten opzichte van de gebruikte standaardeenheden van de eerder vastgestelde Requirements Catalogue. Vervolgens zal het verschil tussen de behoefte en het aanbod aan capaciteiten aan de orde komen in de Progress Catalogue, die in de eerste helft van 2007 gereed moet zijn.

Verder zullen de ministers spreken over snel inzetbare eenheden (EU-Battle Groups) en over de EU-missie Althea in Bosnië-Herzegovina. De Battle Groups bereiken op 1 januari 2007 de status van volledig operationele gereedstelling. Vanaf dan staan er elk half jaar steeds twee klaar voor inzet. De Nederlands-Duits-Finse Battle Group bijt het spits af.

De operatiecommandant van Althea, de EU-missie in Bosnië-Herzegovina, heeft op verzoek van de RAZEB een voorlopig plan voor een eventuele reductie van de militaire missie opgesteld. Het uitgangspunt is dat de politieke omstandigheden en de veiligheidssituatie in Bosnië-Herzegovina, zeker na de verkiezingen van vorige maand, een beperking van de militaire aanwezigheid mogelijk maken. Momenteel bestaat EUFOR Bosnië uit zo'n zesduizend militairen, onder wie 280 uit Nederland.

In een gezamenlijke werksessie wordt ook overleg gevoerd tussen de Europese ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken. Daarbij staat de politieke en veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) op de agenda. De Raad zal de laatste ontwikkelingen bespreken na de presidentsverkiezingen in de DRC van 29 oktober jl. en de mogelijke gevolgen voor de inzet van EUFOR-missie in Congo, waarvan het mandaat op 30 november a.s. afloopt.

De ministers van Defensie zullen in hun hoedanigheid van de bestuursraad van het Europese Defensieagentschap (EDA) spreken over het financiële raamwerk voor 2007 tot 2009 voor het EDA.