Gemeente Spijkenisse


Wethouder Hamerslag doet de scootmobielcursus

13 november 2006

scootmobiel
Sinds 2005 moet iedereen die een scootmobiel aanvraagt bij de gemeente Spijkenisse een theorie en rijvaardigheidsexamen doen. De mensen krijgen uitleg over de technische aspecten van de scootmobiel, krijgen verkeerslessen en volgen rijlessen.

Tenslotte volgt er een examen. Wie slaagt krijgt een certificaat. Wethouder Hanneke Hamerslag, verantwoordelijk voor dit beleid, wilde het zelf wel eens meemaken. Ze reedt op donderdag 9 november mee met zeven examenkandidaten.

Wie een blijvende of langdurige handicap heeft, kan een hulpmiddel aanvragen dat de mobiliteit vergroot, bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel of een scootmobiel. Een scootmobiel is een driewielige scooter met een elektrische aandrijving. De scootmobielcursus is ingevoerd omdat bleek dat mensen er vanwege hun onervarenheid met het voertuig er niet altijd mee durfden te rijden. Met als gevolg dat de scootmobiel in de schuur bleef staan. En dat is zonde, want het is juist de bedoeling dat deze mensen weer mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven en de straat opgaan. De scootmobielcursus is ook bedoeld om mensen te leren hoe ze zich moeten aanpassen aan het verkeer. Er gelden heel verschillende regels voor een voetgangersgebied, voor fietspaden en secundaire wegen.

D e cursus bestaat uit twee theorielessen, twee praktijklessen, een les van de firma Beenhakker over de techniek van de scootmobiel en een examen. In 2006 is tot nu toe het merendeel van de cursisten geslaagd. Slechts vijf van de 125 cursisten zakten voor het examen. `Ik heb daar veel bewondering voor, omdat het niet meevalt om de scootmobiel goed te bedienen en tegelijkertijd ook nog eens goed op het verkeer te letten', aldus Hanneke Hamerslag.

Wie een scootmobiel heeft aangevraagd, volgt eerst de cursus in een scootmobiel van 8 km/u en rijdt daarna ook een tijd in zo'n scootmobiel. Wie dan toch nog een snelle scootmobiel (12 km/u) wil, moet nog een keer examen doen in zo'n scootmobiel. Gebleken is dat veel mensen acht kilometer per uur snel genoeg vinden en geen behoefte hebben aan een snellere scootmobiel. Soms zijn er ook medische redenen om af te zien van een snelle scootmobiel.

Wethouder Hamerslag: `De cursus is een heel goed middel om mensen alvast vertrouwd te maken met de scootmobiel zodat ze geen angst hebben, maar het apparaat ook daadwerkelijk gaan gebruiken en op die manier weer actief deelnemen aan de samenleving. Niet alleen de verkeersveiligheid maar ook de eigen veiligheid speelt een belangrijke rol hierbij.'