Provincie Groningen

Supersnel Gronings-Drents glasvezelnet in Veenkoloniën 13 november 2006

De Veenkoloniën krijgen aansluiting op een supersnel glasvezelnetwerk. De aanleg daarvan is een primeur voor scholen, gemeenten, zorginstellingen en een woningbouwcorporatie. Op maandag 13 november opent minister van der Hoeven (onderwijs) het glasvezelnet via een live-videoverbinding met basisschool de Butte in Borgercompagie.

De inrichting van een ultramoderne breedbandige ICT-infrastructuur in Oost-Drenthe en Zuidoost- Groningen (de Veenkoloniën) is een feit. Het tweehonderd kilometer lange glasvezeltracé wordt aangelegd door Essent Kabelcom en levert een belangrijke impuls voor de economische ontwikkelingen in het gebied.

In de loop van dit jaar zijn tweehonderd locaties op het glasvezeltracé aangesloten. Circa honderdvijftig scholen voor basis- en voortgezet onderwijs; twaalf locaties (zoals gemeentehuizen) van de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en de Groningse gemeenten Menterwolde, Pekela, Veendam, Stadskanaal en Vlagtwedde; LOFAR met twintig LOFAR-stations; WoonCom Emmen met vier kantoor-locaties en de Zorggroep Suydevelt met twee locaties van het Scheperziekenhuis.

Subsidie scholenproject
Voor de aansluiting van de hondervijftig scholen heeft het ministerie van OC&W 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het gaat hier om een voorbeeld van het scholenproject Samen Snel Op Glas (SSOG). Daarnaast hebben alle deelnemende gemeenten 25.000 euro, de provincie Drenthe 200.000 euro en de provincie Groningen 300.000 euro beschikbaar gesteld om het scholenproject financieel rond te krijgen. De gemeente Coevorden draagt 100.000 euro bij.

De provincies Drenthe en Groningen, de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën en LOFAR wilden de Veenkoloniën, een relatief dunbevolkt gebied, voorzien van een snelle ICT-infrastructuur. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben de initiatiefnemers in samenwerking met SURFnet* de vraag naar snelle ICT-voorzieningen in het gebied gebundeld; mede door LOFAR** is deze ontwikkeling versneld. Na een aanbestedingsprocedure is de aanleg van de glasvezelring in april 2006 gegund aan Essent Kabelcom.

De internetverbinding
De tweehonderd locaties de beschikking over zeer snelle en betrouwbare internetverbindingen tot liefst 1000Mbps (megabits per seconde) oftewel 1Gbps. Belangrijk is dat het bij dit omvangrijke glasvezelnetwerk gaat om een open netwerk. Dat wil zeggen dat diensten door iedere gewenste partij kunnen worden aangeboden en niet alleen door de leverancier van het netwerk. In de toekomst kunnen ook andere overheden, instellingen en bedrijven op een laagdrempelige manier aansluiten op de glasvezelring.

Voor bedrijven is een goede ICT-infrastructuur een voorwaarde om zich te vestigen in een regio of om deze niet te verlaten. Scholen en kennis- en wetenschapsinstituten kunnen door middel van snelle verbindingen optimaal profiteren van elkaars (uitwisseling) en externe kennis. En tot slot jaagt het de regionale samenwerking aan.

13 november 2006