Gemeente Hengelo

Grote steden willen samenvoeging peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

De 27 grote steden van Nederland hebben een brief geschreven aan de toekomstige minister van Jeugd. Hierin staan voorstellen om het jeugdbeleid te verbeteren. Wethouder Janneke Oude Alink van de gemeente Hengelo is bestuurlijk trekker van het project. We gaan ervan uit dat u in de eerste honderd dagen van uw ministerschap winst wilt boeken. Wij willen dat ook, aldus Oude Alink. Ze wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de basisvoorzieningen en een sterke bestuurlijke regie. Investeren in preventie kan latere problemen voorkomen en spaart op langere termijn geld uit.

De brief is 10 november aangeboden aan de Tweede Kamerleden Verhagen (CDA), Albayrak (PvdA), Kant (SP), Vendrik (GroenLinks) en Verdonk (VVD). Dit gebeurde in Rotterdam tijdens de slotmanifestatie van de Week van Jong NL.

Knelpunten in jeugdbeleid

De belangrijkste knelpunten in het jeugdbeleid gaan over aansluiting, verantwoordelijkheid, sturing en resultaat. De knelpunten staan de gemeenschappelijke ambitie en een voortvarende aanpak van het jeugdbeleid in de weg. De dilemmas worden in de brief toegelicht. Om de problemen aan te pakken worden de volgende vijf voorstellen gedaan:
1. Samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven tot één hoogwaardige pedagogische basisvoorziening voor 2-4 jarigen.
2. Verhoging van de leeftijdsgrens voor jeugdzorg naar 23 jaar.
3. Structureel maken van stedelijke middelen voor opvoed- en gezinsondersteuning.

4. Komen tot één systeem van indicatiestelling met het speciaal onderwijs.

5. De grote steden meer bevoegdheden geven bij de regie en uitvoering.

Met de brief hopen de 27 grote steden de laatste etappe van Operatie Jong tot een succesvol einde te brengen.