Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Communicatie

10 november 2006

Nr. 06/174

Verbeterde versie: Sectoren zetten afspraken over veilig werken voort na afloop van contract

Sectoren waar sociale partners en overheid afspraken over veilig en gezond werken hebben vastgelegd in zogenoemde arboconvenanten, zetten vaak de afspraken voort nadat het convenant is afgelopen. Dat blijkt uit een onderzoek dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de evaluatie zijn de afspraken in onder andere de horeca, ziekenhuizen, rijksoverheid, kinderopvang en bouw onderzocht.

In arboconvenanten maken werkgevers en werknemers in risicovolle sectoren samen met de overheid concrete afspraken over hoe ze de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen verminderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen of zware lichamelijke belasting te voorkomen. Inmiddels zijn er 69 van dit soort convenanten afgesloten waar 3,7 miljoen werknemers onder vallen.

Het onderzoek moest uitwijzen wat er na afloop van de convenanten met de afspraken gebeurt. In twaalf van de afgeronde 18 convenanten zetten werkgevers (een deel van) de afspraken voort op sectorniveau. In 17 sectoren zijn organisaties aangewezen die ervoor zorgen dat de afspraken kunnen worden voortgezet. Deze organisaties stimuleren bijvoorbeeld de samenwerking tussen betrokken partijen. Verder hebben werkgevers en werknemers in alle 18 sectoren geregeld dat instrumenten en producten die tijdens de looptijd van het convenant zijn ontwikkeld, beschikbaar blijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie in folders en op websites.

De resultaten zijn volgens Van Hoof 'een steun in de rug' voor de nieuwe Arbowet die begin volgend jaar ingaat. In deze wet schrijft de overheid niet langer in detail voor aan welke eisen bedrijven moeten voldoen. De overheid stelt wel kaders en randvoorwaarden die werkgevers en werknemers op maat kunnen invullen. Het onderzoek maakt deel uit van de finale evaluatie arboconvenanten. Deze verschijnt naar verwachting in het najaar van 2007, na het aflopen van de laatste arboconvenanten.