Gemeente Aalburg


Enquête woonbehoefteonderzoek
enquete.jpg

De gemeente Aalburg wil het wonen zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen van haar inwoners. Daarom zullen wij een woningbehoefteonderzoek onder de inwoners laten uitvoeren.

Hoeveel mensen willen er verhuizen en waarom? Gaat het om vooral senioren of juist om gezinnen met kinderen? En welke woning is dan gewenst? Dat zijn enkele vragen waarop wij graag een antwoord willen hebben.

Adviesbureau Companen uit Arnhem is gevraagd het onderzoek te doen door middel van telefonische interviews. Er is een steekproef getrokken onder de bewoners van de gemeente Aalburg. De betreffende bewoners kunnen de komende dagen een brief verwachten, waarin zij over de telefonische enquête worden geïnformeerd.

De onderzoekresultaten worden anoniem opgenomen in de op te stellen woonvisie. De terinzagelegging van de woonvisie is gepland in het voorjaar van 2007. Meer informatie over de mogelijkheid om op de woonvisie te reageren zal te zijner tijd worden gepubliceerd in Het Kontakt en op de internetsite www.aalburg.nl.