Stichting Natuur en Milieu

13 november 2006 - Nederland is in twee jaar tijd van de 15e naar de 29e plaats gezakt op de CCPI, de inter-nationale index voor klimaatprestaties. De index van Germanwatch en het het Climate Action Network (CAN), de koepel van milieuorganisaties waaronder Stichting Natuur en Milieu, is zojuist gepresenteerd op de klimaatconferentie in Nairobi. Volgens Natuur en Milieu was de lage klassering te verwachten. De huidige regering heeft bijna niets gedaan aan energiebesparing en heeft verschillende subsidies op duurzame energie abrupt stopgezet.

De landenranglijst voor klimaatprestaties is gebaseerd op de trend in de CO -uitstoot van de afgelopen acht jaar en op de absolute uitstoot van broeikasgassen op dit moment. CAN keek ook naar het per land gevoerde klimaatbeleid én naar de bijdrage die landen leveren aan het internationale beleid. De milieuorganisatie baseerde zich op gegevens van het Internationale Energie Agentschap (IEA). Dat leidde tot een ranglijst die wordt aangevoerd door Zweden en Denemarken en dus ook een lage klassering voor Nederland.

Die lage klassering is voor een groot deel terug te voeren op het beleid van de afgelopen jaren. Het zwakke beleid van Nederland bleek twee weken geleden nog toen de Kamer, op twee kleine fracties na, instemde met het versoepelen van het emissiehandelssysteem. Daarmee werd één van de meest kansrijke instrumenten om iets aan het klimaatprobleem te doen om zeep geholpen.

Nederland negeert ook al jaren Europese afspraken voor energiebesparing in de woningbouw. Bin-nen de EU liepen wij voorop met het verzet tegen gezamenlijke inspanningen voor meer duurza-me energie.
Het waren vier verloren jaren, stelt Mirjam de Rijk, algemeen directeur van Natuur en Milieu. Onze energievoorziening kan zoveel zuiniger en schoner, zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van comfort.

Natuur en Milieu is toch hoopvol dat het beleid snel kan keren. De laatste weken lijkt het kwartje in de politiek en in de media te vallen, onder andere dankzij de film van Al Gore. Premier Balkenende stelde samen met de Britse leider Blair dat we voor een historische politieke keuze staan. De Rijk: Wij gaan er niet vanuit dat de bezorgdheid van Balkenende en anderen een verkiezingsstunt is. Maar dan moeten de partijen wel héél snel met concrete maatregelen komen. Ook de PvdA, want zij hebben hun mooie woorden nog te weinig in maatregelen vertaald.
Natuur en Milieu pleit ervoor dat het nieuwe kabinet jaarlijks twee miljard uit de aardgasbaten investeert in verduurzaming van de energievoorziening.

De gezamenlijk milieuorganisaties werken samen met de vakbeweging aan heel concrete voorstellen over hoe een duurzame energievoorziening te bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting Natuur en Milieu, Michel Jehae, 06-14487427

Publicatiedatum: 13-11-2006