GroenLinks

GroenLinks kiest voor starters op de woningmarkt

13 november 2006

GroenLinks wil dat jongeren en starters weer een betaalbare woning kunnen kopen en trekt daar 400 miljoen euro per jaar voor uit. Dat is het meeste van alle partijen. Dit geld investeert GroenLinks in een fonds voor startersleningen, in de ombouw van kantoren naar woningen en het opknappen van de oude wijken. Er komen zo ieder jaar 100.000 nieuwe woningen.

Startersfonds voor jongeren
Het CDA belooft in het verkiezingsprogramma dat jongeren een starterslening kunnen krijgen, maar maakt daarvoor zo blijkt uit de CPB-doorrekening geen euro vrij. Een volgend kabinet-Balkenende betekent dus vier jaar lang oplopende huizenprijzen, hogere huren en langere wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning. Tegelijkertijd beschermt het CDA de insiders op de woningmarkt door een discussie over de hypotheekrenteaftrek als laatste partij in Nederland tot taboe te verklaren. GroenLinks komt juist in actie voor outsiders op de woningmarkt: jongeren, starters, studenten en mensen met een bescheiden inkomen. Zij kunnen, dankzij het startersfonds van 150 miljoen per jaar, een hogere hypotheek nemen dan nu. Bovendien profiteren starters van de hervorming van de hypotheekrente¬aftrek: zij hebben een hoger besteedbaar inkomen en de huizenprijzen worden gedempt.

Verkoop van huurwoningen
Eén op de drie huurders wil graag zijn of haar huurwoning kopen: GroenLinks is de enige partij die pleit voor een wettelijk kooprecht voor huurders. Alle andere partijen beschermen juist de gevestigde belangen van de woningcorporaties. Zowel PvdA als CDA zijn tegenstander van een kooprecht voor huurders, de VVD aarzelt. De SP zegt zelfs uitdrukkelijk dat er minder huurwoningen verkocht moeten worden, terwijl het nu maar om enkele duizenden woningen per jaar gaat. Massale verkoop is juist een zegen voor jongeren en starters, vindt GroenLinks. De woningen die de corporaties gaan verkopen, zijn betaalbaar en goed onderhouden en bieden dus kansen voor starters. Daarom moeten woningcorporaties worden gedwongen om al hun woningen te woon aan te bieden. De bewoners kunnen vervolgens kiezen uit huren, kopen of een tussenvorm.

Bouwen, bouwen, bouwen
Alle deskundigen zijn het erover eens: bouwen is de beste oplossing voor de hoge huizenprijzen en de lange wachtlijsten voor huurwoningen. Daarom wil GroenLinks form meer bouwen dan in de afgelopen jaren is gebeurd. In plaats van de zestig- tot tachtigduizend woningen die opeenvolgende VVD-bewindslieden lieten bouwen, wil GroenLinks dat er minstens honderdduizend per jaar bij komen. Dat doen we door hiervoor geld vrij te maken en de woningcorporaties te dwingen hun miljardenoverschotten in te zetten voor de aanpak van de woningnood.

Femke Halsema
Ineke van Gent