Partij van de Arbeid


Den Haag, 13 november 2006


Vragen van het lid Klaas de Vries (PvdA) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie


over verblijf van ouders bij hun gehandicapte kind


* Is het waar dat binnen één (Afghaans) gezin een van de kinderen in juni 2005 in het bezit is gesteld van een verblijfsvergunning vanwege zijn ernstige handicap, terwijl aan de ouders en de andere kinderen nog steeds geen verblijfsvergunning is verleend?


* Is het waar dat de ouders in november 2005 een aanvraag hebben ingediend voor verblijf bij hun gehandicapte zoon? Waarom is tot op heden nog niet beslist op de ingediende aanvraag?


* Waarom hebt u de ouders niet in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning op grond van uw discretionaire bevoegdheid?


* Deelt u de mening dat de ouders niet langer in onzekerheid zouden moeten verkeren, mede gelet op de situatie van hun gehandicapte zoon? Bent u bereid betrokkenen een verblijfsvergunning te verlenen op grond van uw discretionaire bevoegdheid dan wel anderszins?


* Kunt u de bovenstaande vragen - gezien de lange duur van onzekerheid waarin betrokkenen verkeren - zo snel mogelijk beantwoorden?


Ind dossiernummer: 0007.08.8013