Waterschap Groot Salland

Van plan tot definitief ontwerp

Laatst gewijzigd: 13 november 2006

Hoe het gaat met de aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuivering Zwolle

Door het waterschap is een programma van eisen voor het project "Aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuivering (RWZI) Zwolle" opgesteld. Dit eisenpakket is zo opgesteld dat hiermee de voorwaarden zijn geschapen voor de aanbesteding van diensten waarbij het waterschap een doelmatig ontwerp voor de uitbreiding van de RWZI Zwolle voor ogen heeft. Ingenieurs- en adviesbureaus konden zich hiervoor inschrijven en hun plannen indienen. In juni heeft de aanbesteding plaatsgevonden.

De diensten voor het maken van het definitief ontwerp voor uitbreiding van de RWZI Zwolle zijn innovatief aanbesteed volgens Europese procedure voor de aanbesteding van diensten. Vijf inschrijvers voldeden aan de selectiecriteria van het programma van eisen (PVE). Van deze vijf inschrijvers heeft de Grontmij de economisch meest voordelige inschrijving gedaan. Vier inschrijvers aan wie het werk niet wordt gegund, kwamen in aanmerking voor een vergoeding.

Relatie met de gemeente Zwolle

Een groot gedeelte van investeringen voor het project worden gedaan om investeringen in de riolering van de binnenstad van Zwolle achterwege te kunnen laten. Door de samenwerking met de gemeente Zwolle is de besparing op de investeringen maarschappelijk gezien groot. Daar bovenop is er een substantiële besparing op de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud vanwege het kleinere totale bouwvolume binnen de vuilwaterketen van de stad Zwolle. Met de gemeente Zwolle is inmiddels bestuurlijk overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten. De overeenstemming wordt schriftelijk vastgesteld in het met de gemeente te sluiten afvalwaterakkoord.

Manier van aanbesteden

Het is de eerste keer dat waterschap Groot Salland op deze manier heeft aanbesteed. Op korte termijn is het digitaal aanbesteden geëvalueerd. Het digitaal aanbesteden is zowel intern als extern goed bevallen en is inmiddels vaker gedaan bij projecten die later zijn aanbesteed.

Uitwerking van het plan

Op dit moment is het projectteam van deskundigen van waterschap Groot Salland en de Grontmij het plan verder aan het uitwerken om tot een Definitief Ontwerp te komen. Volgens de planning is de vernieuwde RWZI eind 2008 hydraulisch uitgebreid.

Luchtfoto rioolwaterzuivering Zwolle
Klik voor een vergroting Klik voor een vergroting