Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Groen Onderwijs verbetert kwaliteit examens

Dit is een gezamenlijk persbericht van de AOC Raad en het ministerie van LNV


13-11-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft vandaag het Actieplan Examinering Groen Onderwijs in ontvangst genomen uit de handen van Clemens Cornielje, voorzitter van de AOC Raad. Het actieplan is van alle AOC's die opleidingen verzorgen voor groen vmbo, mbo en volwassenenonderwijs. Vijf concrete actiepunten zorgen ervoor dat de AOC's vóór augustus 2008 de examinering in het groen mbo op een hoger peil hebben. Directe aanleiding voor het actieplan was een onvoldoende beoordeling in 2005 van het Kwaliteitscentrum Examens (KCE), de instantie die sinds 2005 verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van de examens in het mbo.

Cornielje zei bij de aanbieding er alle vertrouwen in te hebben dat dit Actieplan leidt tot een concrete verbetering van de examenkwaliteit in het groene onderwijs. Minister Veerman uitte zich zeer tevreden met het actieplan en de aanpak van de AOC Raad: 'U constateert een zorgpunt en pakt dat onmiddellijk op in samenwerking met de AOC's. Dit actieplan getuigt van moed en zelfverzekerdheid en kan rekenen op de steun van het departement.'.

In het actieplan zijn vijf actiepunten geformuleerd:
* Eén examenstandaard voor alle AOC's voor het groene onderwijs, die wordt geaccepteerd door KCE. Deze standaard gebruiken de instellingen als uitgangspunt voor het vormgeven van hun examens.
* Eén servicedocument voor alle AOC's, waarin alle werkprocessen en kwaliteitseisen rondom examens worden beschreven.
* De instellingen krijgen een gezamenlijke toetsenbank (met examens) én digitale portfolio's. De inzet van deze instrumenten leidt tot een meer uniforme toetsing en vastlegging van de voortgang van deelnemers.

* AOC's zetten in op verbetering van de werkrelatie met KCE.
* Er komt een nieuwe visie waarin de huidige onderwijsontwikkelingen (zoals het competentiegericht onderwijs) én de ervaringen van de groene instellingen een plek krijgen.

De AOC's gaan komende anderhalf jaar het actieplan verder uitwerken en realiseren. Het actieplan is een initiatief van de AOC Raad, de brancheorganisatie van alle AOC's. Het gehele actieplan is te downloaden via de site van de AOC Raad www.aocraad.nl.