Bve RaadMKB heeft volop invloed op MBO

Persbericht MBO Raad 13 november 2006

Het midden- en kleinbedrijf heeft goede mogelijkheden om de vraag naar mbo-onderwijs te kunnen sturen. Via de zogeheten Kenniscentra heeft het mkb direct invloed op de inhoud van het onderwijs in het mbo. Daarmee geven werkgevers dus direct richting aan het beroepsonderwijs. Ook biedt de nieuwe structuur voor beroepskwalificaties in het mbo meer ruimte aan bedrijven en scholen om het onderwijs af te stemmen op de behoefte en arbeidsvraag van de regio. Dit stelt de MBO Raad, brancheorganisatie voor het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, in reactie op uitspraken van MKB-Nederland over een volwaardiger relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Mbo-scholen, mkb-bedrijven en kenniscentra hebben in het voorjaar van 2006 al een convenant gesloten om gezamenlijk de Nederlandse economie in de hoogste versnelling te brengen. Onderdelen van deze gezamenlijke afspraken zijn een tweede tranche van het MKB-Leerbanenplan, opscholing van werkenden, garanties voor leerwerkplekken en stages, innovatievouchers voor ondernemers en de zij-instroom van praktijkleraren uit het beroepsonderwijs. De MBO Raad herkent zich dan ook niet in de kritiek van MKB-Nederland dat samenwerking met rocs niet goed mogelijk zou zijn.