Gemeente Harderwijk


Handelsweg afgesloten

In verband met rioleringswerkzaamheden is de Handelsweg afgesloten vanaf de zijde van de Couperuslaan. De werkzaamheden beginnen volgende week en duren tot de kerst. De aan de Handelsweg en Verkeersweg gelegen woningen en bedrijven blijven wel bereikbaar. Om de bereikbaarheid te garanderen is er een tijdelijke bouwweg aangelegd. Deze weg is aangesloten op de bocht in de Heijermansstraat en de Multatulistraat. Vanaf de Couperuslaan kunt u dus via de Multatulistraat de bouwweg op om op de Handelsweg en de Verkeersweg te komen. De omleiding wordt met borden aangegeven. De toegangsweg ter hoogte van makelaarskantoor Meeus aan de Hoofdweg is ook weer gewoon te gebruiken als toegangsweg naar de Handelsweg en de Verkeersweg.

Informatie: afd.Irichting openbare ruimte, tel. 411 415 of e-mail: werkinuitvoering@harderwijk.nl