Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hallo wereld helpt bij gezond zwangeren

Persbericht, 13-11-2006

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft vanmiddag het startsein gegeven voor Hallo Wereld, een interactief voorlichtingsprogramma voor gezond "zwangeren".

Overgewicht bij jonge kinderen is een snel groeiend probleem in onze samenleving. Het ministerie van VWS heeft daarom het digitale voorlichtingsprogramma Hallo Wereld ontwikkeld. Het programma helpt bij gezond `zwangeren' en ondersteunt een gezonde (op)voeding. Het is de eerste keer dat de Nederlandse overheid een interactief project start om overgewicht vanaf geboorte tegen te gaan.

Hallo Wereld is in nauwe samenwerking met de volgende maatschappelijke organisaties ontwikkeld: Consument en Veiligheid, Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ), Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) samen met de Amsterdamse verloskundigen, Stichting Volksgezondheid en Roken STIVORO en het Voedingscentrum. Voor de wetenschappelijke inbedding van de interventie is er intensieve samenwerking met het Kennis Centrum Overgewicht en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

"Preventie is een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg en als het om kleine kinderen gaat misschien wel het belangrijkste onderdeel", aldus minister Hoogervorst.

Deelnemers (inschrijving via www.hallowereld.nl) ontvangen maandelijks een op naam gestelde gezondheidsquiz met maximaal zes vragen die zijn afgestemd op de ontwikkeling van de zwangerschap of de groei van het kind. Het is de bedoeling dat ouders op deze manier de eerste twee levensjaren van hun kind advies kunnen krijgen en zo optimaal hun kind kunnen (op) voeden. Bij succes wordt het programma verder uitgebreid naar oudere leeftijden.

Welkom
Om het voorlichtingsprogramma bij de jonge ouders onder de aandacht te brengen, wordt ieder pasgeboren kind vanaf maart 2007 officieel welkom geheten door VWS. Met een speciaal door John Ewbank gecomponeerd welkomstliedje dat op CD wordt toegezonden.