KLM

06/051

President-directeur air france klm koninklijk onderscheiden

AMSTELVEEN, 13 november 2006 - President-directeur Jean-Cyril Spinetta van Air France- KLM is vandaag door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot Commandeur in de orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem door minister van verkeer en waterstaat mevrouw drs. K. Peijs uitgereikt tijdens een feestelijke ontvangst op Schiphol. Deze werd gehouden in verband met de viering van de ingebruikname van de DC3 op de route naar Parijs, vandaag precies 70 jaar geleden.

De heer Spinetta kreeg de koninklijke onderscheiding, aldus minister Peijs, "omdat dankzij zijn grote persoonlijke inzet in 2004 de fusie tussen Air France en KLM tot stand is gekomen. Air France en KLM bewijzen zich hiermee als pioniers van het luchtruim", aldus Peijs. Ze zei verder dat de heer Spinetta zich tijdens de besprekingen rond de voorbereiding van de fusie in 2003 heeft ingezet als iemand die begrip en aandacht heeft voor de Nederlandse belangen, te meer daar in Nederland toentertijd zorgen bestonden over de mogelijke negatieve gevolgen van de fusie voor de positie van Schiphol en ook de KLM. "Maar u stemde in met tijdelijke garanties aan de Nederlandse Staat, onder meer over de functie van Schiphol binnen de nieuwe combinatie en over door KLM te bedienen belangrijke bestemmingen. Daarmee waren de geluiden over een 'nationale uitverkoop' snel verstomd", aldus minister Peijs.

Verder memoreerde de bewindsvrouw ook de inzet van de heer Spinetta op andere vlakken. Daarbij noemde ze zijn actieve rol bij de informele EU Transportraad die in juli 2004 onder Nederlands voorzitterschap werd gehouden, het aanbieden van de leerstoel 'onderhoud, reparatie en revisie' aan de TU Delft, maar ook zijn inbreng tijdens de Nederlands-Franse luchtvaartconferentie in april dit jaar in Amsterdam. "Deze conferentie heeft een nieuwe impuls aan de Nederlands-Franse Samenwerkingsraad gegeven en heeft zeker bijgedragen aan een versterking van de betrekkingen tussen onze landen".

Tot slot memoreerde minister Peijs de Franse toneelschrijver Henri Bornier. "Deze had als motto: 'tout homme a deux pays: le sien en puis La France'. Ieder mens heeft twee vaderlanden, het zijne en Frankrijk. Dit geldt sinds 2004 in ieder geval voor KLM. Met uw inspanningen voor Air France KLM heeft u de Nederlandse samenleving een grote dienst bewezen".