Time : 17:23:20
Date : 13 November 2006
Sender Name: Sunparks Vakantieparken

Incident subtropisch zwembad Aquafun Sunparks De Haan

Sunparks houdt er aan u te informeren over het incident dat zich vandaag in het subtropisch zwembad Aquafun van Sunparks De Haan heeft voorgedaan.

De feiten

Omstreeks 12u30 werd door een bader bij de redders een melding gedaan van irritatie op de ogen en prikkeling in de mond. De redder heeft conform de geldende veiligheidsprocedures onmiddellijk het zwembad laten ontruimen, de hulpdiensten werden gealarmeerd. De aanwezige baders werden opgevangen in een afzonderlijke ruimte in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten. Het medisch urgentieteam en de brandweer waren spoedig ter plaatse. Op het ogenblik van de feiten waren 66 baders in het zwembad aanwezig, 6 van hen hadden klachten van irritatie aan de ogen en prikkeling in de mond.

De dokter van de spoeddienst stelde vast dat er geen sprake was van intoxicatie, wel van een lichte irritatie. De 6 baders werden conform de procedure die bij dit type incidenten wordt gevolgd, overgebracht naar de ziekenhuizen van Brugge, Oostende en Blankenberge voor verdere observatie.

Afgelopen week nog werd een evacutie-oefening in overleg met brandweer en hulpdiensten uitgevoerd teneinde snel en passend te reageren bij dit type incident.

De Reactie van Sunparks

Het beheersysteem dat de correcte werking van de technische installaties van het zwembad permanent monitort, had zondagavond een storing gerapporteerd. Een gespecialiseerde technische ploeg heeft dit probleem onmiddellijk verholpen. Voor de opening van het Aquafun deze ochtend werd extra aandacht besteed aan de metingen van lucht- en waterkwaliteit welke conform de interne veiligheidsprocedure minimaal drie keer per dag worden gemeten en steeds voorgaand aan de opening van het zwembad. Dit keer kwam op vraag van Sunparks ook de brandweer ter plaatse om de nodige controlemetingen te verrichten. Toen ook deze normale waarden toonden werd het Aquafun voor de bezoekers geopend.

"Voor de veiligheid van onze gasten neemt Sunparks iedere dag opnieuw alle mogelijke maatregelen. Wij betreuren het dan ook dat dit, ondanks al onze voorzorgen, toch gebeurde. " zegt Eddy Duquenne, gedelegeerd bestuurder.

Een intern onderzoek is inmiddels gestart dat ondermeer moet uitwijzen of de oorzaak van het incident van vandaag verband kan houden met de eerdere technische storing. Eerste conclusies uit dit onderzoek zijn :


- De drie dagelijkse metingen van de waterkwaliteit hebben geen afwijkende waarden voor het chloorgehalte in het zwemwater aangetoond. De dagelijkse meting van de luchtkwaliteit heeft ook geen afwijkende waarde in de lucht aangetoond.

- De technische installaties voor lucht- en waterbehandeling zullen aan een onderzoek door een erkend extern keuringsbureau worden onderworpen. Op het moment van het gebeuren waren, cfr. de Vlarem II-wetgeving, voldoende gediplomeerde (BLOSO) redders aanwezig.
- Deze redders hebben zich uitstekend gedragen. Zij hebben onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd en bijstand geboden bij aankomst van de MUG.

- De hulpdiensten waren snel ter plaatse.

- Het Ministerie van Volksgezondheid van de Vlaamse Gemeenschap wordt geïnformeerd over dit incident.

Voor meer informatie kunt u informeren bij de heer Eddy Duquenne op het telefoonnummer 0475-790 625.