Gemeente Hulst


Persbericht - 09.11.2006

Rioolwerken Clinge

Begin november 2006 werd gestart met de werkzaamheden aan de riolering te Clinge.
In het noordelijk deel van Clinge treedt met enige regelmaat wateroverlast op bij hevige regenval. Met de uitvoering van dit project wordt beoogd dit probleem zoveel als mogelijk op te lossen.

In verband met de werkzaamheden wordt vanaf maandag 13 november 2006 een gedeelte van de Beukelzstraat te Clinge afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte gelegen tussen de Frans Halsstraat en de Kennedylaan. In dit deel van de straat wordt de riolering vervangen.

De percelen aan het betreffende gedeelte van de Beukelzstraat zijn tijdens deze werkzaamheden niet steeds bereikbaar. Verzocht wordt om de afvalcontainer buiten het gebied van de werkzaamheden te plaatsen. Naar verwachting nemen de werkzaamheden tot eind december 2006 in beslag. Uiteraard spelen daarbij de weersomstandigheden een rol.
---

Gemeente Hulst
Team Communicatie
Cindy van Driessche.
Tel : 0114-389137
Email: cde@gemeentehulst.nl