Gemeente Alkmaar

WOZ-waarde digitaal inzien in Alkmaar

Wat is uw woning waard?

Bekijk de voorlopige WOZ-waarde digitaal op www.gemeentebelastingen.alkmaar.nl

Voor 2007 heeft de gemeente Alkmaar alle panden in deze stad opnieuw gewaardeerd. Van alle woningen is nu de zogenoemde WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) bepaald. Vanaf 17 november kunnen woningeigenaren deze waardering digitaal inzien.

Op de website www.gemeentebelastingen.alkmaar.nl kan men zien wat de (nieuwe) waarde van de woning is, en hoe deze waarde is bepaald. Omdat deze waarde nog niet officieel is vastgesteld, dit gebeurt pas in februari 2007, kunnen eigenaren nog geen bezwaar maken. Als de gegevens over de woning, door bijvoorbeeld een verbouwing, niet kloppen kan dit via het digitale reactieformulier worden gemeld.

Wat is de WOZ-waarde?

De WOZ-waarde van een woning is de waarde wanneer deze woning leeg verkocht wordt, direct te betrekken is en niet belast is met erfpacht en dergelijke. Aan de hand van de vastgestelde WOZ-waarde wordt onder andere de hoogte bepaald van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen, de waterschapsomslag, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting en de vermogensrendementsheffing voor eventuele tweede woningen. Voor het belastingjaar 2007 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde op 1 januari 2005.

DigiD

De voorlopige WOZ-waarde kan men alleen inzien via DigiD. DigiD is een gemeenschappelijk systeem voor de overheid, waarmee ze de identiteit van haar inwoners kan verifiëren op internet. Wie nog niet in het bezit is van een persoonlijke DigiD-inlogcode, kan deze aanvragen op www.digid.nl.

Informatie

Voor meer informatie over de WOZ-waarde kunnen eigenaren terecht bij de afdeling Belastingen op telefoonnummer 072-548 84 44 of via www.gemeentebelastingen.alkmaar.nl.

Chantal Kolleman
afdeling Communicatie
072-5488986