Ingezonden persbericht


Tekort bètatechnisch talent slecht voor Nederland

Instroom bèta's groeit, maar het tekort ook. Cultuurverandering nodig.

Terwijl Nederland juist de ambitie heeft zich te ontwikkelen tot een dynamische en duurzame kenniseconomie is het dreigend tekort aan kenniswerkers onverminderd groot. De noodzaak om meer leerlingen te interesseren voor een bètatechnische opleiding en om talent beter te benutten staat daarom centraal op de bètatop 'Vliegende Hollanders' woensdag 15 november aanstaande in Amsterdam. Onderwijs, bedrijfsleven en overheid komen samen om over maatregelen en oplossingen te spreken die het tekort aan bètatechnici kunnen vermijden. Samen zullen zij het manifest 'Koers op Talent' aanbieden aan de politiek.

Vanaf 10.30 uur is de Passenger Terminal Amsterdam het toneel voor publieksdebatten, colleges, blind-dates met wetenschappers, beelden van de toekomst, Herfstgasten en een wetenschap- en technologieparade. De Volkskrant verzorgt een Kenniscafé, tijdschrift De Ingenieur het programmaboek en audiovisueel kunstenaar Eboman de opening. De belangstelling is groot, naar verwachting zullen 1500 bezoekers aanwezig zijn op de summit.

Sprekers op de summit:
Maria van der Hoeven (CDA, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Rita Verdonk (VVD, minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie), Nebahat Albayrak (PvdA), Karien van Gennip (CDA, Staatssecretaris Economische Zaken), Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht) Rein Willems (president-directeur Shell Nederland) Robert Dijkgraaf (Universiteit van Amsterdam), Jacques Joosten (DSM), Joop Sistermans (Innovatieplatform), Marleen Stikker (Picnic 06/Waag Society), Margo Vliegenthart (MBO Raad), Kees van der Waaij (Unilever) en Marnix ten Kortenaar (oud-topschaatser/TU Delft).

Cultuurverandering gevraagd - top overheid en bedrijfsleven spreekt steun uit! Meer bètatechnici zijn niet alleen nodig voor onderzoek en ontwikkeling in bedrijven en kennisinstituten, maar ook voor sectoren als zorg, creatieve industrie, financiële dienstverlening, logistiek, bouw en de gezondheids- en levensmiddelenindustrie. Ook daar zijn het bètatechnici die vanuit de praktijk dagelijks werken aan innovaties. Techniek en wetenschap vormen in Nederland niet een vanzelfsprekend onderdeel van de algemene ontwikkeling. Het probleem zit diep in onze samenleving: een cultuurverandering is nodig en dat vraagt om een gezamenlijke inzet van onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

De roep om die cultuurverandering lijkt doorgedrongen tot de top van overheid en bedrijfsleven. Wouter Bos (PvdA) noemt 'het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van een actieve overheid, professionele onderwijzers en ondernemende werkgevers', terwijl Jan Peter Balkenende (CDA) vindt dat 'we bètatechnisch talent moeten blijven koesteren en aanmoedigen'. Mark Rutte (VVD) ziet "alle reden om alle denkbare inspanningen te verrichten meer jongens en meisjes, autochtoon en allochtoon, te interesseren voor de bèta en techniek" Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) zegt daarover: 'Samen met onderwijs zullen bedrijven waar zij kunnen jongeren blijven inspireren.

Hoogtepunten op Vliegende Hollanders

Extra impuls met aardgasbaten
Minister van der Hoeven zal namens het kabinet de toekenning van middelen vanuit de aardgasbaten bekrachtigen. 60 miljoen extra is beschikbaar voor betere lokalen en voor bijscholen en uitwisselen van docenten.

Nieuws van de arbeidsmarkt
Tijdens het industriedebat zullen nieuwe arbeidsmarktgegevens uit de Technomonitor 2006 worden gepresenteerd. Wat zijn de vooruitzichten voor bèta's en technici? Hoe groot zal het tekort zijn in 2010 als we niet in actie komen? En wat verdienen de bèta's en technici van Nederland eigenlijk?

Innovatieve Regio's
Het Innovatieplatform biedt aan staatssecretaris Karien van Gennip het boek 'Ontdek Innovatief Nederland' aan. Aansluitend wordt in het bijzijn van de staatssecretaris het actieplan 'Talent voor ICT en nieuwe media' ondertekend tussen partners Noordvleugel Randstad en het Platform Bèta Techniek.

70 nieuwe Universum scholen
In het voorgezet onderwijs zullen 70 nieuwe havo-vwo scholen toetreden tot het Universum Programma. Zij gaan zich net als de 30 scholen die al deelnemen, profileren als excellente bèta en techniek scholen.

Jet-Net helpt leerlingen bèta kiezen
25 bedrijven (o.a. Shell, Philips, DSM, Akzo Nobel, Unilever) werken samen met al 125 scholen in het havo-vwo. Uit onderzoek van het Platform blijkt dat leerlingen van scholen die al langer participeren in Jet-Net (vaak in combinatie met Universum Programma) steeds meer kiezen voor Natuurprofielen. Daarom gaat Jet-Net krachtig door op de ingeslagen weg. De komende jaren gaan de bestaande Jet-Net bedrijven hun 'niet Jet-Net' collega bedrijven meer betrekken bij Jet-Net en zullen ze uitnodigen ook te gaan werken met havo/vwo-scholen.

Een brede beweging op gang
Vliegende Hollanders besluit met het aanbieden van het manifest Koers op Talent. De afgelopen periode heeft het Platform met een grote groep belangenpartijen gesproken over de noodzaak van en aanpak voor meer bètatechnici. Het resultaat is een breed gedragen manifest dat zal worden aangeboden aan Nebahat Albayrak (PvdA), Mirjam Sterk (CDA), Eske van Egerschot (VVD), Marleen Barth (Onderwijsbond CNV) en Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht).

Waarom Vliegende Hollanders?
Vliegende Hollanders is een initiatief van Platform Bèta Techniek, dat wil zorgen voor structureel meer leerlingen en studenten in bètatechnisch onderwijs en een betere benutting van bestaand talent op de arbeidsmarkt. Om haar ambities te verwezenlijken is het Platform op alle fronten actief, van het basisonderwijs tot in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Er is veel gebeurd in de afgelopen jaren: 1330 basisscholen, honderden scholen in voortgezet en beroepsonderwijs, alle hoger onderwijsinstellingen en tal van werkgevers doen mee om de aantrekkelijkheid van een loopbaan in de bètatechniek te vergroten en deze op betere manier over te brengen op leerlingen. Maar meer actie is nodig. Hoewel op veel fronten het aantal bètatechnici voorzichtig groeit, zal de vraag ernaar ook snel toenemen. Vliegende Hollanders markeert de bereikte resultaten en is de gelegenheid hernieuwde en noodzakelijke ambities te formuleren.

------------------------------------------------
Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht