SP Tilburg


Tilburg, 13 november 2006

Raad akkoord met SP voorstel stadsverwarming

Vandaag viel grote eensgezindheid te beluisteren in de raadscommissie Economie die het SP initiatiefvoorstel over de stadsverwarming besprak. De gemeente moet uitzoeken waar precies de pijnpunten liggen, mensen met stadsverwarming mogen niet méér betalen voor dezelfde warmte als andere Tilburgers, en er komt een discussie over de toekomst van de stadsverwarming.

Met dit resultaat is indiener Paul Huijgen tevreden: "Zeker, het gaat er om dat de concrete problemen van Tilburgers opgelost worden en de raad ziet de noodzaak daarvan in. En daarnaast krijgen we nu een fundamenteel debat over stadsverwarming als methode, precies wat we wilde dus".

Stadsverwarming werd in de jaren zestig ingevoerd als goedkoop én milieuvriendelijk alternatief voor individuele ketels. Huijgen: "Terecht natuurlijk, want stadsverwarming maakt gebruik van restwarmte die anders geloosd zou worden. Maar nu is toch duidelijk dat het niet goedkoper maar voor velen juist veel duurder uitpakt. En ook moeten we opnieuw bezien of met de huidige stand van de techniek - Hoog Rendementsketels die in de jaren zestig nog niet bestonden - het milieuvoordeel nog wel bestaat".

Wethouder Jansen liet weten dat Tilburg zich inmiddels heeft aangesloten bij de groep van gemeenten die zich bezig houden met de nieuwe warmtewet in het algemeen en zich in het bijzonder zorgen maken over de stadsverwarming.

Meer informatie: Paul Huijgen, 06-23352263